In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2018-08-16

Ett litteraturtips presenteras av Lennart Castenhag

 

De anglo-galliska mynten

av E R Duncan Elias, 1984

Guldmyntet på bokens pärmar är en Guyennois D'or, slagen för Edward III i Bordeaux år 1361. Myntet har vikten 3,84 g. Endast två ex är kända och bägge finns i British Museum.  Ref Elias 43.

På åtsidan visas en krönt kung i full rustning vänd framåt, med huvudet vridet åt höger. På ömse sidor om kungens fötter finns leoparder/lejon.

Åtsidans omskrift lyder:
EDWARDVS DEI GRA REX ANGLIE DNS ACITANIE
Edward av Guds nåde Englands kung [och] herre av Akvitanien

På frånsidan visas ett blomkors. I två av korsvinklarna visas franska liljor och i de andra två korsvinklarna visas leoparder/lejon.

Frånsidans omskrift lyder:
+ GLIA NEXCELCIS DEO ET IN TRA PAX HOMINIBUS
vilket är en förkortning av:
GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS [bonae voluntatis]
Ära vare Gud i höjden och frid på jorden åt människorna [av god vilja]Greve Gottfrid (Geoffroy) V (1113-1151) av Anjou gifte sig med Matilda, dotter till Henrik I av England. Deras son känner vi som Henrik II, den förste av ätten Plantagenet på Englands tron. Han tog hertiginnan Eleanor av Akvitanien till maka år 1152. Därmed kom den engelske kungens besittningar i Frankrike att omfatta mer än hälften av Frankrikes yta. Den franske kungens domän var tämligen blygsam och inskränkte sig till områdena kring Paris och Orléans.

Frankrike år 1180

På 1400-talet stod Frankrike på randen till inbördeskrig eftersom den franske kungen Karl VI "den galne" ej kunde styra landet. Mången fransman såg gärna att den engelske kungen "tog hand om" Frankrike. Efter Karl VI:s död ingrep Jeanne d'Arc och såg till att Karl VII (son till Karl VI) kröntes till fransk kung. År 1453 hade han erövrat de engelska besittningarna i Frankrike − utom området kring staden Calais.

Under 300 år − fram till år 1453 lät de engelska kungarna prägla mynt för cirkulation i de franska besittningarna. Det är dessa mynt som Elias beskriver i sin bok. Han förklarar också de många politiska turerna så att historien blir förståelig för en nutida läsare.

De anglo-galliska mynten är ett spännande samlarområde, och när dessa mynt saluförs på myntauktioner refererar man vanligen till Elias.Här på SNF:s hemsida har vi vid flera tillfällen berört de engelska kungarnas besittningar i Frankrike.

Det bägge ätterna Anjou

Rickard Lejonhjärta - den franske greven av engelskt kungligt blod

Edward I:s franska mynt

Henrik V och tronföljdsmyntet


Grafik av författaren

          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98