In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kommande
aktiviteter

 


Föredrag hösten 2019 och vintern 2020


 

2019-10-30   kl 18:00   Föreningskväll med
föredrag av Curt Ekström.

Plats: Banérgatan 17
Perspektiv på tillvaron − att samla antika mynt.
Curt kommer berätta om att nöjet med att samla antika mynt ligger mycket i dess historia, geografi, kulturhistoria och mytologi under högst konstnärliga former − allt detta i ett behändigt format.
Kompletterat med resor till medelhavsområdet och besök på de antika platserna ger ytterligare en dimension på samlandet.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.
Välkomna!

2020-02-26   kl 18:00   Föreningskväll med
föredrag av Roger Svensson.

Plats: Banérgatan 17
Akuta myntförsämringar − vinstkällor och konsekvenser.
Roger kommer berätta om att myntherrar har, speciellt under finansiellt ansträngda tider, använt myntförsämringar som extra inkomstkälla. Här presenteras olika vinstkällor som myntherren har från en sådan strategi samt vilka villkor som måste uppfyllas. Även konsekvenser samt vinnare och förlorare diskuteras utifrån historiska exempel.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.
Välkomna!

2020-03-18   kl 18:00   Föreningskväll med
föredrag av Bo Gunnarsson.

Plats: Banérgatan 17
York, Lund och myntmästaren Asketill.
Föredraget presenterar nya forskningsrön som belyser de vikingatida förbindelserna mellan York och Lund kring år 1000.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.
Välkomna!          Senast uppdaterad 2019-12-04           Copyright © 1996-2019           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98