In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kommande
aktiviteter

 


2021


 

2021-02-23 Föredraget av Bo Gunnarsson i Örnsköldsvik är inställt.
Förhoppningsvis kan föredraget genomföras under hösten.

2021-05-13 Föredraget om polletter av Bernt Thelin på Numismatiska klubben i Uppsala är inställt.
Förhoppningsvis kan föredraget genomföras under hösten.

2021-09-20 Föredrag av Dan Carlberg på Falu-Borlänge myntklubb.

2021-10-09 − 2021-10-10   SNF:s årsmöte i Stockholm.
Program för mötet här >>          Senast uppdaterad 2021-09-16           Copyright © 1996-2021           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98