In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kommande
aktiviteter

 


2023 − höstterminen


 

2023-09-20   kl 18:00   Föreningskväll med föredrag
av Bernt Thelin och Dan Carlberg.

Plats: Banérgatan 17
Bernt och Dan berättar om sin forskning kring och kommande publikation om Sveriges äldre polletter intill omkring år 1800.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.
Välkomna!

2023-10-04   kl 18:00   Föreningskväll med föredrag
av Richard Kjellgren.

Plats: Banérgatan 17
Sedelpapper från Tumba pappersbruk, 1750-tal till idag.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.
Välkomna!

2023-10-14   kl 13:30-17:00   Boksläpp och seminarium
Plats: Ekonomiska museet, Narvavägen 13-17, Stockholm
Serpents and Crosses. Scandinavian Coinages from the Time of Louis the Pious, Cnut the Great, Harthacnut, and Anund Jakob
Sv. Numismatiska Föreningen, Ekonomiska museet/KMK, Numismatiska Forskningsgruppen
Program  här >>

2023-11-15   kl 18:00   Föreningskväll med föredrag
av Jens Christian Moesgaard.

Plats: Banérgatan 17
Møntbrug i vikingetiden og metaldetektoren.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.
Välkomna!

2023-12-06   kl 18:00   Julfest
Plats: Banérgatan 17
Föreningen bjuder på enklare förtäring.
Välkomna!          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98