In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kommande
aktiviteter

 


2021


 

2021-02-23 Föredraget av Bo Gunnarsson i Örnsköldsvik är inställt.
Förhoppningsvis kan föredraget genomföras under hösten.

2021-05-13 Föredraget om polletter av Bernt Thelin på Numismatiska klubben i Uppsala är inställt.
Förhoppningsvis kan föredraget genomföras under hösten.

2021-09-20 Föredrag av Dan Carlberg på Falu-Borlänge myntklubb.

2021-10-09 − 2021-10-10   SNF:s årsmöte i Stockholm.
Program för mötet här >>

2021-10-20   kl 18:00   Föreningskväll med föredrag
av Per-Göran Carlsson.

Plats: Banérgatan 17
Myntmarknaden i Sverige − om dess kvalitetsstandards, aktörer och "krondiken".
Per-Göran Carlsson är en aktiv samlare och numismatisk skribent som under många decennier självupplevt, observerat och analyserat aspekter som dagens presentation kommer att kretsa kring. Medtag gärna diskussionsobjekt för samtal efter presentationen.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.
Välkomna!

2021-12-01   kl 18:00   SNF:s julfest.
Plats: Banérgatan 17
Föreningens traditionella julfest för våra medlemmar med glögg, lussekatter och julgodis. En mindre julauktion kommer att genomföras. Någon förteckning sänds inte ut i förväg. Kontant betalning vid auktionstillfället.
Välkomna!

          Senast uppdaterad 2021-11-29           Copyright © 1996-2021           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98