In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kommande
aktiviteter

 


Aktiviteter under hösten 2018


 

2018-09-26   kl 18:00   Föreningskväll med
föredrag av Roland Falkensson.

Plats: Banérgatan 17
Karl XI:s mynt som typsamling
Roland berättar om hur han bygger upp sin hemsida för myntsamlare, falcoin.se.  Han tar särskilt upp arbetet med typsamlingssidan och förklarar olika begrepp och svårigheten att avgränsa och beskriva olika typer. Som exempel förhandsvisar han under kvällen sin egen typförteckning över Karl XI:s mynt för synpunkter.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.

2018-10-31   kl 18:00   Föreningskväll med
föredrag av Bo Gustavsson.

Obs, datum !   I SNT har felaktigt datum smugit sig in för detta föredrag.
Plats: Banérgatan 17
När polletten trillade ner i Göteborg - något om göteborgspolletter.
Föredraget utgår från hans nya bok Göteborgspolletter. Polletter för krogar, nöjen och sjöfart från början fram till i dag.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.

2018-12-05   kl 18:00   Julfest
Plats: Banérgatan 17
Föreningens traditionella julfest med glögg, lussekatter och julgodis. En mindre julauktion kommer att genomföras med enklare material ur Sven Svenssons samlingar. Någon förteckning kommer inte att utsändas i förväg. Kontant betalning vid auktionstillfället.

Välkomna!

          Senast uppdaterad 2019-01-17           Copyright © 1996-2019           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98