In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kommande
aktiviteter

 


Aktiviteter under hösten 2019


 

2019-09-25   kl 17:45   Visning av ordenssalarna
på Kungliga Slottet

Samling på yttre borggården, vaktkuren, personalingången.
Ordensintendent Tom Bergroth visar ordenssalarna och berättar om
Det svenska belöningsväsendet genom tiderna.
Högst 35 personer kan delta.
Föranmälan krävs därför senast tre dagar innan till info@numismatik.se.
Först till kvarn alltså !

2019-10-30   kl 18:00   Föreningskväll med
föredrag av Curt Ekström.

Plats: Banérgatan 17
Perspektiv på tillvaron - att samla antika mynt.
Curt kommer berätta om att nöjet med att samla antika mynt ligger mycket i dess historia, geografi, kulturhistoria och mytologi under högst konstnärliga former − allt detta i ett behändigt format.
Kompletterat med resor till medelhavsområdet och besök på de antika platserna ger ytterligare en dimension på samlandet.
Föreningen bjuder på enklare förtäring.

Välkomna!

          Senast uppdaterad 2019-09-17           Copyright © 1996-2019           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98