In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuellt

 

NYHETER

2022-09-20   Ett litteraturtips − en ny bok
                SVERIGES MYNT 1521-2021.  Se här >>

2022-09-12   SNF:s bibliotek är nu ett LIBRIS-BIBLIOTEK
                Se  här>>

2022-08-20   SNF har sålt Myntauktioner i Sverige AB. Se  här >>

2022-08-17   Föreningskvällarna under hösten (uppdaterad)
                Se  kommande aktiviteter

2022-08-12   Nytt från Nordisk Numismatisk Union  Se här >>

2022-08-07   Majnumret av SNT
                finns nu att tillgå under menypunkten PUBLIKATIONER

2022-06-07   Protokoll från årsmötet den 21 maj  Se här >>

2022-06-07   SNF-styrelsens sammansättning  Se här >>

2022-05-26   Resultatet av auktionen på årsmötet den 21 maj
                finns nu publicerat under menupunkten SNF-AUKTIONER

2022-04-22   1970-talet och myntsamlandet.   Se här >>

2022-04-11   Ett litteraturtips − en ny bok
                KARL XI:s MYNT − 2 mark.  Se här >>

2022-03-22   1/4 skilling 1806 i silver − igen.   Se här >>

2022-02-14   Ett litteraturtips − en ny bok
                The Medal in early modern Sweden.  Se här >>

2022-02-03   Program för Ekonomiska museets föreläsningar
                under våren 2022. Se här >>

2022-02-02   Den digitala tidskriften Myntstudier
                har utkommit med ett nytt nummer. Se här >>

2022-01-23   Skandinavisk myntprägling i England på 800-talet.
               Se här >>

väl-
kommen
>>

Myntmässa i Lund
24 september, 11-16
Sveriges Mynthandlares
förening, Grand Hotell.

Kungliga myntkabinettets
samlingar fyller 450 år.

24 september, 11-17
Myntets dag

Misab kvalitetsauktion 41
den 1 oktober
Hotell Sheraton

Sthlm Numismatica 2022
den 2 oktober
Hotell Sheraton kl 11-16

Misab internetauktion 42
7-16 oktober
litteratur ur ett vackert
bibliotek

Misab internetauktion 43
28 okt - 6 november
medaljer

Misab internetauktion 44
11 - 22 nov
litteratur

Misab internetauktion 45
25 nov - 4 december
mynt

          Senast uppdaterad 2022-09-20           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98