In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
ungdoms-
hörnan

 

Ungdomshörnan

För den som nyligen kommit att ägna sig åt numismatik finns det mycket att lära.
Här ges en del värdefulla grundläggande tips.

Vad innebär begreppet numismatik? Om det kan du   läsa här >>

Numismatisk litteratur, kan du inte vara utan.   Se här >>

Vad innebär det att samla mynt? Om det kan du   läsa här >>

Om kvalitet och konserveringsgrad kan du   läsa här >>

Ytterligare om kvalitet och konserveringsgrad kan du   läsa här >>

Om raritet (sällsynthetsgrad) kan du   läsa här >>

Om att rengöra mynt kan du   läsa här >>

Tips på hur du ska förvara mynt får   du här >>

Begreppen mynttyp och typmynt   reds ut här >>

Begreppen typ, undertyp och variant   beskrivs här >>

Skillnaden mellan överprägling och ompunsning   reds ut här >>

Dubbelpräglingar, vad det innebär   reds ut här >>

Plantsfel och klumpar - skönhetsfel.   Detta beskrivs här >>

Incuse   Begreppet reds ut här >>

Immobilisering   Begreppet reds ut här >>

          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98