In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
månadens
utställning
månadens
litteratur
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv

2014-06-05

 

Den franske greven av engelskt kungligt blod

Av Lennart Castenhag

Akvitanien hade varit hans hem sedan åttaårsåldern. Vid fyllda femton blev han formellt utsedd till greve av Akvitanien. I denna del av Frankerriket hade feodalherrarna starka viljor och upproriska stämningar pyrde ständigt i byarna. Han rustade därför en arme av stridsdugliga män och han såg till att med kraft ta itu med skärmytslingarna − särskilt de mer organiserade upproren som var riktade mot hans far, kung Henrik II av England. Befolkningen i Akvitanien insåg snart att den unge greven måste tas på allvar och de gav honom namnet "Richard Caeur de Lion", Rickard Lejonhjärta.

Från och med år 1169 finner vi Rickards namn på mynten från Akvitanien − kung Rickard. Hur hänger det ihop? Det skulle ju dröja tjugo år innan han blev krönt till Englands kung.


3 ggr förstoring

AR Denier, 1169-96, Rickard Lejonhjärta, Poitou
19,0 mm   1,015 gram     Ref: Boudeau 471. *)

+ RICARDVS REX ) ( +PICTAVIENSIS

Pictavi var romarnas namn på det keltiska (galliska) folk
som besegrades år 56 f.v.t. varefter deras
landområden införlivades med Akvitanien.


Rickard trivdes i sin roll som fransk greve och han stärkte banden med det franska kungahuset. Dels förlovade han sig med Ludvig VII:s dotter Alice och dels blev sonen Filip hans nära vän. Men Alice blev aldrig hans gemål och Filip blev senare hans bittra fiende.

Det tredje korståget lockade både Rickard och Filip som nu hade krönts till Filip II av Frankrike. År 1190 avreste en flotta mot det Heliga Landet. När Rickard kom hem till Frankrike fyra år senare fann han att Filip II hade erövrat landområden från honom. Att återta dessa blev hans främsta uppgift och därför byggde han åt sig slottet Chateau Gaillard vid floden Seine, nedströms Paris.

Chateau Gaillard blev det mest påkostade slottsbygget under sin tid. Något liknande hade man aldrig förr sett i Frankrike. År 1198 stod slottet klart. Ett år senare hade Rickard Lejonhjärta gått ur tiden - under belägringen av slottet Châlus-Chabrol i södra Frankrike.

Efter det att Rickard flyttade till Akvitanien vid åttaårsåldern besökte han England endast sporadiskt, som t ex för att ordna upp militära angelägenheter eller för att skapa den interrimsregering som skulle styra England under hans bortavaro i det Heliga Landet. Det var i Frankrike han hade sina intressen och franska var det språk han behärskade bäst - två skilda former av det franska språket dessutom.

Om du vill läsa mer om Rickard Lejonhjärta, klicka   här >>


Frankrike vid tiden för Rikard Lejonhjärta.


Foto och grafik av författaren

*) E Boudeau, Monnaies Francaises, Provinciales, Barcelona 1970.          Senast uppdaterad 2017-10-19           Copyright © 1996-2017           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98