In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

 

Kortare notiser

2018-05-18   Mynt- och medaljkabinettet på Åbo slott.
                  Besöket av SNF under maj 2018. Se här >>

2018-03-31   GVT istället för GVST på Säteröre 1628   Se här >>

2018-03-31   Nyköpingsöre 1627 med avstavat VAN  Se här >>

2018-03-07   Fyrken 1654 finns inte − den var feltolkad   Se här >>

2018-03-13   Svenska tecken i latinsk text  Se här >>

2017-06-05   Två mark Karl XI i oädel metall  Se här >>

2017-02-01   Jubileumsauktion på medalj Lunds universitet  Se här >>

2013-06-03   Denarer, turnoser och groschen
                  En introduktion till några av de viktigaste europeiska medeltidsmynten   Se här >>          Senast uppdaterad 2019-10-23           Copyright © 1996-2019           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98