In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
nytt från Nordisk
Numismatisk Union

 


Nytt från Nordisk Numismatisk Union
2022-08-12   Sverige värdland för Nordisk Numismatisk Union

Vid Unionsmötet i Reykjavik den 11 maj 2022, beslutades att Sverige ska vara värdland för unionen under de närmaste tre åren. Det innebär att Curt Ekström är ordförande för unionen under dessa tre år.

Lars Eriksson valdes till kassör för NNU-fonden. Han har också accepterat att vara redaktionssekreterare och kassör för Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad NNUM.

Jens Christian Moesgaard kvarstår som huvudredaktör för NNUM.

Under SNF:s konstituerande möte den 21 maj 2022 valdes Jens Christian Moesgaard till samordningsansvarig gentemot Nordisk Numismatisk Union.

2014-05-23 - 2014-05-25   Nordisk Numismatisk Unions möte i Helsingfors

Unionsmötet kan i korthet sammanfattas med:

- Norge tog över efter Danmark som värdland för NNU under de tre kommande åren.

- Ny ordförande för NNU blev Carl Henrik Størmer.

- Kjell Holmberg mottog örnhjelmsmedaljen för sina numismatiska insatser av Petteri Järvi, ordf. i Numismatiska Föreningen i Finland.

- Frida Ehrnsten tilldelades Nils Ludvig Rasmussons stipendium samt medalj och diplom för sina numismatiska insatser.

- Frédéric Elfver utsågs till redaktör för Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (NNUM) från och med årsskiftet 2014/2015 och ska tillsammans med Magnus Wijk svara för NNU:s hemsida.

Samtidigt med unionsmötet firade Finska Numismatiska Föreningen 100-årsjubileum.

Om du vill läsa mer om NNU:s möte i Helsingfors, se SNT 2014 nr 6 och NNUM nr 4 2014.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98