In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
nytt från Nordisk
Numismatisk Union

 


Nytt från Nordisk Numismatisk Union

2014-05-23 - 2014-05-25   Nordisk Numismatisk Unions möte i Helsingfors

Unionsmötet kan i korthet sammanfattas med:

- Norge tog över efter Danmark som värdland för NNU under de tre kommande åren.

- Ny ordförande för NNU blev Carl Henrik Størmer.

- Kjell Holmberg mottog örnhjelmsmedaljen för sina numismatiska insatser av Petteri Järvi, ordf. i Numismatiska Föreningen i Finland.

- Frida Ehrnsten tilldelades Nils Ludvig Rasmussons stipendium samt medalj och diplom för sina numismatiska insatser.

- Frédéric Elfver utsågs till redaktör för Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (NNUM) från och med årsskiftet 2014/2015 och ska tillsammans med Magnus Wijk svara för NNU:s hemsida.

Samtidigt med unionsmötet firade Finska Numismatiska Föreningen 100-årsjubileum.

Om du vill läsa mer om NNU:s möte i Helsingfors, se SNT 2014 nr 6 och NNUM nr 4 2014.          Senast uppdaterad 2022-01-23           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98