In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

 

Om webbplatsen - historik och målsättning

SNF:s hemsida sjösattes 1996 av Kjell Holmberg. År 2013 gav Lennart Castenhag hemsidan ett helt nytt utseende i syfte att göra det enklare att hitta informationen samt att göra det möjligt att lägga in ytterligare information via kompletterande menyknappar.

Internet är en allt viktigare del av vår vardag. Inte minst antalet nya medlemmar som hittar vår förening på detta sätt visar detta. Föreningens webbplats är vårt ansikte utåt och behöver därför vara tilltalande och lättnavigerad. Den måste också "leva" och förändras, vilket ställer krav på medlemmarna att aktivt delta i diskussionen om vad webbplatsen skall användas till och hur den skall utvecklas.

Förslag på förbättringar eller rättelser om något blivit fel är således alltid välkommet.

          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98