In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips

 

Tips på numismatisk litteratur

 

Att bedriva numismatik utan mynt
        är som att segla utan sjökort.
Att bedriva numismatik utan böcker
        är som att inte ge sig ut till sjöss alls.

                        Werner Stensgård


Att ägna sig åt numismatik behöver inte nödvändigtvis innebära att man samlar på sig en massa mynt och medaljer. Däremot är numismatisk litteratur oundgänglig. Här kommer vi att kontinuerligt lägga ut tips om aktuella publikationer - både antikvariska och nya.

<< 2019-02-01 >>     English Hammered Coinage, Jeffrey J North, Volume 2 (1272-1662). 1991

<< 2019-01-17 >>     The Silver Coins of Medieval France (476-1610). 1996

<< 2018-12-28 >>     Tre møntskatte fra Lemvig, Stege och Engedal ved Viborg. 2018

<< 2019-01-08 >>     The Numismatic Collection of Elias Brenner and Pavel Grigorievich Demidov. 2018

<< 2018-11-13 >>     Göteborgspolletter. 2018

<< 2018-11-05 >>     Medieval Coins of Bohemia, Hungary and Poland. 2015

<< 2018-10-08 >>     Die Hessischen Münzen des Hauses Brabant (1247-1509).   Två band trycka 1993 och 1995.

<< 2018-09-24 >>     Volym 14 av Sveriges Mynthistoria − Landskapsinventeringen.  2018

<< 2018-09-06 >>     Hessen-Kassel 1730-1751.  2018

<< 2018-08-16 >>     De anglo-galliska mynten.  1984

<< 2018-06-14 >>     Tore Strindberg som medaljgravör. 2018

<< 2018-06-01 >>     Anteckningar om Arboga mynt och myntverk. 1928

<< 2018-05-01 >>     Karl XI:s 1 öre i silver 1661 − 1697

<< 2018-04-06 >>     Sceatta List.

<< 2018-03-07 >>     Förteckning över tryckta författningar rörande det svenska myntväsendet. 1876

<< 2018-02-06 >>     Atlas over Danmarks mønter ca.870 − 1241

<< 2018-01-15 >>     English Hammered Coinage, Vol 1, Early Anglo Saxon to Henry III, c.650 - 1272.

<< 2017-12-06 >>     Medieval European Coinage, vol 8, Britain and Ireland c. 400 − 1066

<< 2017-11-13 >>     SCBC - Standard Catalog of British Coins. 2012 (& 2017)

<< 2017-10-04 >>     Handbuch der Polnischen Numismatik, Marian Gumowski 1960.

<< 2017-09-08 >>     Myntdirektörens årsberättelser

<< 2017-08-08 >>     Svenska kast- och minnesmynt 1607 − 1818

<< 2017-06-09 >>     Förteckning öfver Umeå Högre Elementar-läroverks mynt- och medalj-samling, 1870

<< 2017-05-05 >>     Fredrik I:s mynt av riksdaler-valörer

<< 2017-04-14 >>     Die Münzen und das Müntzwesen der herzogthümer Bremen und Verden

<< 2017-03-04 >>     Två böcker denna månad: Elias Brenner och Carl Reinhold Berch

<< 2017-02-03 >>     Skånepolletter (från äldre tider fram till nutid)

<< 2017-01-03 >>     Svenska konungahusests minnespenningar etc. 1874-1875

<< 2016-12-05 >>     Tidskrifterna Myntstudier, Pollettbössan och SNT samt auktionskatalog Misab

<< 2016-11-05 >>     H H Schou. Beskrivelse af danske og norske mønter 1448-1814. Tryckt 1926

<< 2016-10-01 >>     Förordning om myntet 1641.

<< 2016-09-29 >>     Magnus Widell, Militärpolletter. 1998.

<< 2016-06-04 >>     John S Davenport, German Talers 1500-1600. 1979.

<< 2016-05-02 >>     John S Davenport, European Crowns 1484-1600. 1977.

<< 2016-04-13 >>     Korsfararmynt, 2016.

<< 2016-03-08 >>     Svenska mynt under vikingatid o medeltid, 1970 .

<< 2016-02-04 >>     Die Münzen und Medaillen von Köln. 1935.

<< 2016-01-07 >>     Sveriges besittningsmynt (SB-boken). 1980.

<< 2015-12-01 >>     Sveriges mynt 1521-1977 (SM-boken). 1976.

<< 2015-11-03 >>     Karls XI:s begravning och en medaljbeskrivande kungörelse. 1697.

<< 2015-10-10 >>     Regalskeppet Kronan. 1985.

<< 2015-09-07 >>     Recension av en ny bok - Sasanian Silver Coins, av Yngve Karlsson 2015.

<< 2015-08-12 >>     Stora Stöten - en berättelse om Falu koppargruvas historia.

<< 2015-06-02 >>     Festskrift till Kenneth Jonsson - Myntstudier.

<< 2015-05-21 >>     Anton von Swabs berättelse om Avesta kronobruk 1723.

<< 2015-04-11 >>     Loshultskuppen 1676 - en märklig händelse från snapphanefejden. Hässleholm 1960.

<< 2015-03-15 >>     Från myntkabinettet i Växjö (antologi).

<< 2015-02-05 >>     Plåtmyntskatten från Nicobar, av Jimmy Herbert & Bertel Tingström. KMK Stockholm 1999.

<< 2015-01-12 >>     Numismatisk leksikon, av Peter Flensborg. Dansk Numismatisk Forening 1996.

<< 2014-12-17 >>     Arvid Karlsteen, hans liv och verk, av Stig Stenström. Göteborg 1944.

<< 2014-11-20 >>     Gustav Vasas mynt, av T G Appelgren, 1933.

<< 2014-10-11 >>     Johannes Loccenius, av Frédéric Elfver, 2014.
                                    Nr 12 i Svenska Numismatiska Föreningens Smärre Skrifter.

<< 2014-09-18 >>     Carolingian Coinage and the Vikings, by Simon Coupland. Great Britain 2007.
                                    Studies on Power and Trade in the 9th Century.

<< 2014-08-18 >>     Schmalkalder Pfenniger und Heller -
                                    eine Reigonalprägung für die Herrschaft Schmalkalden. Numismatische Gesellschaft Kassel 1956.

<< 2014-07-24 >>     Gustav Cavallis samling (Rediviva). Stockholm 1971.

<< 2014-06-14 >>     Kungliga Myntet 1850 - 1950, av Torsten Swensson (red.). Stockholm 1950.

<< 2014-05-18 >>     Recension av nyutkommen bok:
                                     Classical örtugs from Gotland - Klassiska gotländska örtugar, av Gunnar Haljak. Tallinn 2014.

<< 2014-04-21 >>     Svalbardsedelr - Currecy of Spitsbergen 1992, av B. Amundsen och H-G Eldorsen. Bodö 1992.

<< 2014-03-22 >>     Opus mixtum, av Harald Nilsson (red.). Värnamo 2009

<< 2014-02-20 >>     Riksdalrar präglade i Sverige, av Nils J Lindberg. Helsingfors 1976.

<< 2014-01-21 >>     Ättartal för Swea och Götha Konunga Hus, av Johan Peringskiöld. Stockholm 1725.

<< 2013-12-20 >>     Mynt och medaljer slagna för främmande makter i anledning av krig mot Sverige av C.A. Ossbahr. Uppsala 1927.

<< 2013-11-21 >>     Svenska numismatiker under fyra sekler. En biografisk-bibliografisk handbok av Th. Högberg. Göteborg 1961.

<< 2013-10-20 >>     Beskrifning och förteckning öfver Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolags myntkabinett af Carl Sahlin. Falun 1895.

<< 2013-09-28 >>     Recension av en ny bok - Romarna och deras mynt, av Rolf Sandström 2013.

<< 2013-09-20 >>     Norske poletter og akkordmerker av Magnar Øverland. Molde 2003.

<< 2013-08-21 >>     Monete Suedeze falsificate in monetaria din suceava − silingii reginei Cristina, Bukarest 1915.          Senast uppdaterad 2019-03-12           Copyright © 1996-2019           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98