In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
aktuell numis-
matisk forskning

 

Aktuell numismatisk forskning

Här kommer vi att belysa några akutella forskningsprojekt med anknytning till nordisk numismatik.


Numismatiska forskningsgruppen på Stockholms universitet har  egen hemsida >>

Där får du tips om aktuella publikationer.

Gunnar Holsts stiftelse för numismatik Verksamhetsberättelsen för år 2013 här >>          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98