In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap allmänt

 

Allmänt om SNF


Om du vill bli medlem,   gör så här:

Årsavgiften är 200 kr.
Betala in till Svenska Numismatiska Föreningens
plusgiro 15 00 07 - 3.
Glöm inte att notera ditt namn och din adress på inbetalningen.   Skriv gärna "ny medlem".

Om det är något du undrar över, skriv ett mail till  info@numismatik.se   eller ring  08 - 667 55 98
måndagar kl 10.00 - 12.00 samt 13.00 - 16.00.


Beställningar, annonser samt övriga numismatiska frågor
info@numismatik.se

Frågor eller synpunkter på hemsidan
webmaster@numismatik.se

Kansliets öppettider
Kansliet är öppet måndagar
kl 10.00-12.00
samt 13.00-16.00.

Föreningens plusgiro
15 00 07 - 3

Värderingar och äkthetsbedömningar
Notera att Föreningen INTE utför värderingar och äkthetsbedömningar.

För dessa frågor hänvisar vi till närmaste mynthandlare. Du finner dessa i  
Gula Sidorna   samt i förteckningen hos   Sveriges Mynthandlares Förening.SNF:s förfalskningspolicy 1.0

Den förfalskningspolicy som skapades inom SNF på 1970-talet har varit gällande fram till idag. Flera nya former av förfalskningar har på senare år dykt upp. Många är resultatet av den tekniska utvecklingen, vilket inte minst massproduktionen av så kallade "replica" mynt vittnar om.

Föreningen ser allvarlig på förekomsten av förfalskningar och kopior som säljs som äkta. Handeln med förfalskningar är ett stort bekymmer eftersom den ekonomiska skadan kan bli kännbar när det uppdagas att ett falskt objekt har sålts som äkta. Förekomsten av förfalskade och kopierade objekt riskerar kyla ned intresset för samlandet, vilket i förlängningen även kan skada numismatiken som forskningsområde.

SNF har nu tagit fram och antagit en ny policy, SNF:s policy avseende omsättning av falska numismatiska objekt 1.0.

Förfalskningar är ingen exakt vetenskap. Nya kunskaper om dessa objekt tillkommer ständigt. Den nya förfalskningspolicyn ska därför ses som ett levande dokument som löpande kommer att uppdateras när detta anses nödvändigt.

Förfalskningspolicy kommer att vara en stående punkt på föreningens styrelsemöten. Styrelsen kommer att beakta både förslag på ändringar i policyn, som konstruktiv kritik av densamma. Har du synpunkter på policyn är du alltid välkommen att delge styrelsen dessa genom brev till föreningen eller via mail till info@numismatik.se

                                                Ingemar Svenson, sekreterare SNF

Förfalskningspolicyn kan du läsa  << här >>

2021-01-20

          Senast uppdaterad 2022-11-24           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98