In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap allmänt

 

Allmänt om SNF


Om du vill bli medlem,   gör så här:

Årsavgiften är 200 kr.
Betala in till Svenska Numismatiska Föreningens
plusgiro 15 00 07 - 3.
Glöm inte att notera ditt namn och din adress på inbetalningen.
Skriv gärna "ny medlem".

Om det är något du undrar över, skriv ett mail till  info@numismatik.se   eller ring  08 - 667 55 98
måndagar kl 10.00 - 12.00 samt 13.00 - 16.00.


Beställningar, annonser samt övriga numismatiska frågor
info@numismatik.se

Frågor eller synpunkter på hemsidan
webmaster@numismatik.se

Kansliets öppettider
Kansliet är öppet måndagar
kl 10.00-12.00
samt 13.00-16.00.

Föreningens plusgiro
15 00 07 - 3

Svenska Numismatiska Föreningen
Banergatan 17 nb
115 22 Stockholm

Värderingar och äkthetsbedömningar
Notera att Föreningen INTE utför värderingar och äkthetsbedömningar.

För dessa frågor hänvisar vi till närmaste mynthandlare. Du finner dessa i  
Gula Sidorna   samt i förteckningen hos
Sveriges Mynthandlares Förening.


SNF:s förfalskningspolicy 1.1
fastställd den 14 december 2022.
Se här >>

2022-12-14

          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98