In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

 

Webbplatser med numismatiskt innehåll

Föreningen har valt att inte upprätta en länksamling, men några länkar vill vi i alla fall visa.

Myntauktioner i Sverige AB (Misab) Sveriges ledande auktionsföretag för numismatik.

Sven Svenssons Stiftelse Här hittar du ansökningsblanketter och anvisningar för hur du söker anslag till ditt numismatiska projekt.

Kungliga Myntkabinettet SNF har ett nära samarbete med Kungliga Myntkabinettet.

Ingemars Myntsida Här finner du de flesta länkar som kan vara intressanta ur ett numismatiskt perspektiv.

Lokala Myntklubbar i SNF En förteckning över de lokala Myntklubbarna i SNF

Falcoin En raritetsförteckning som ständigt utvecklas.

Numismatiska Föreningen i Finland

Nordisk Numismatisk Union Hemsidan är under översyn och kommer att publiceras i ny version under 2023.          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98