In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

SNT Num. meddelanden Den Svenska
Mynthistorien
monografier smärre skrifter övrig litteratur SNT

 

SNT, Svensk Numismatisk Tidskrift

Septembernumret
    − Svenska Numismatiska Föreningen 150 år −
            jubileumsfesten.
    − Jupiter 1718.
 
    − Monarkins fall och uppgång −
            myntbilder i revolutionernas tid.
    − Provmyntet som blev en pollett.

     
   

Vill du provläsa ett nummer av Svensk Numismatisk Tidskrift?
Hör av dig till   info@numismatik.se

Funderar du på att bli medlem i Svenska Numismatiska Föreningen
och/eller prenumerera på SNT?  Se här >>


Äldre nummer av SNT kan du ladda hem som PDF-filer.


Register över SNT-artiklar
I registret kan du söka artiklar från 1977 till 2022.
Registret är en PDF-fil som är sorterad på författare.
Efter det att du öppnat filen kan du söka via Ctrl-F.
Här är registret >>
       Redaktion

Redaktör och ansvarig utgivare är Monica Golabiewski Lannby.
Hon träffas på telefon 08-667 55 98 måndagar 10-12 och 13-16.  Se även  vår kontaktsida.

Föreningens medlemmar får tre rader gratis då de annonserar i SNT.

Ny medlem i SNF får samtliga nummer av SNT för det år då han/hon blir medlem.


Myntkontakt / SNT  från 1972 och framåt

Raouhl Örtendahl startade, på privat initiativ, tidningen Myntkontakt 1972. Svenska Numismatiska Föreningen förvärvade tidningen 1977 som till en början utkom med samma namn. Underrubriken "Svenska Numismatiska Föreningens Tidskrift" tillkom från och med nr 5/1977. Är 1981 ändrades detta till "Myntkontakt/Svensk Numismatisk Tidskrift". 1986 fick tidningen slutligen sitt nuvarande namn

Medlemmar i SNF erhåller tidningen som medlemsförmån utan extra kostnad. Ian Wiséhn var ansvarig utgivare 1987-2008. Huvudredaktör sedan 1991 är Monica Golabiewski Lannby som numera också är ansvarig utgivare.

Från och med nr 2003:5 finns SNT, förutom i tryckt form, även här på föreningens hemsida i PDF-format. Utgåvorna fram till och med 2014 kan även läsas på KMK:s hemsida.

Till och med septembernumret 2003 har 2.863 artiklar och notiser med numismatisk anknytning publicerats i SNT. Tre tryckta register har hittills utkommit, täckande perioden 1972-2002.

Följande nummer har utkommit hittills

1972: 5 nr, numrerade: 1, 2, 3, 4, 5.
1973-1978: 10 nr per år, numrerade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ("Nr 3 Mars 1976" följs av den felaktigt numrerade nr 4, som benämns "Nr 3 April 1976".)
1979-1992: 8 nr per år, numrerade: 1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 8, 9-10.
1993-idag: 8 nr per år, numrerade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Tryckta innehållsregister:

För 1972-1982, utarbetat av Eva Wiséhn.
För 1983-1992, utarbetat av Anders Wilén.
För 1993-2002, utarbetat av Daniel Golabiewski.

Beställning av äldre årgångar gör du enklast via epost   order@numismatik.se


          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98