In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2019-11-11

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

Växjö Högre Allmänna Läroverks
Mynt- och Medaljsamling

av G Hilding Rundquist, 1928.

Kjell Holmberg skrev på sin blogg i oktober 2016 att mynt- och medaljsamlingar var en självklarhet för varje läroverk med självaktning fram till 1900-talet första hälft, och han nämnde Växjö Högre Allmänna Läroverk som exempel.

Hilding Rundquist var föreståndare för myntkabinettet i Växjö 1816-1965. Enligt honom omfattade samlingen 8000 objekt. Han nämner också i sin bok att stundom mötte samlingen vidriga öden under år 1916 varför den överflyttades till ny lokal år 1917. Rundquist meddelar också att en förteckning upprättades över samlingen.

Gunnar Sundberg var föreståndare för myntkabinettet i Växjö 1965-1997. Han instämmer i kören av allmänt kritiska röster 1987. De flesta av de mynt- och medaljsamlingar, som grundades för ett par hundra år sedan, har gått ett oblitt öde till mötes.

Sedan 2007 ingår Växjö Högre Allmänna Läroverks myntsamling i Smålands museums samlingar, enligt vad vi kan läsa i en artikel i SNT av Sonny Serrestam 2010. Han berättar också att en pedagogisk basutställning har uppförts för mynt- och medaljsamlingen. För att belysa myntsamlingens öden fram till år 2010 refererar Serrestam till artiklar av Lars Thor i SNT 2006:8 och 2008:1.

Rundquists bok, som totalt är på 418 sidor, består av fyra delar. Första delen beskriver historiken kring myntkabinettet. Övriga delar är kataloger över objekten. Rundquists bok är ett värdefullt tidsdokument inom sitt område av numismatiken.
Referenser

Kjell Holmberg.   Läroverkssamlingar, Gorgons Blogg
2016   http://www.gorgon.n.nu/blog?page=8

Sonny Serrestam. Wexiö gymnasii myntkabinett i september 2010
SNT 2010.   https://numismatik.se/pdf/snt72010.pdf

Lars Thor. Wexiö gymnasii myntkabinett. Ombyggnad och förnyelse.
SNT 2008.   https://numismatik.se/pdf/snt12008.pdf

Lars Thor. Wexiö gymnasii myntkabinett. En rysare i överlevnad.
SNT 2006   https://numismatik.se/pdf/snt82006.pdf

Sundberg/Thor (red.) Från myntkabinettet i Växjö (antologi). 1987. https://numismatik.se/2nyheter/Manadens_litteratur/Man-litt-20/Man-litt-20.php          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98