In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2015-03-15

 

Från myntkabinettet i Växjö (antologi)

Månadens litteratur presenterad av Jan-Olof Björk

Denna trevliga och mycket läsvärda numismatiska antologi är utgiven av Kronobergs läns Hembygdsförbund i samarbete med Smålands museum. Redaktörer var Gunnar Sundberg, läroverksadjunkt samt mångårig föreståndaren för museets myntkabinett och Lars Thor som vid tiden var landsantikvarie och chef för Smålands museum. Myntkabinettet brukar vanligen kallas "Wexiö gymnasii myntkabinett" men det är egentligen namnet på den stiftelse som förvaltar gymnasiesamlingen med ursprung från slutet av 1700-talet. Bokens första uppsats bär Sundbergs signatur och har rubriken "Två sekler i Växjö myntkabinetts historia". Den spännande berättelsen behandlar naturligtvis grundläggningen och de nödvändiga donationerna men också omfattande stölder. Den första och kanske största begicks före år 1804. Sundberg skriver att det var "en prästson i Växjö och en bondeyngling från Sandsjö" som utförde dådet.      
Det är sådant vi helst velat slippa läsa om men som tyvärr än i dag förekommer på museer och liknande institutioner landet runt. Inte ens statssamlingen vid Kungl. myntkabinettet tycks vara fredad. I skrivande stund pågår polisutredning av befarade interna stölder.

Sundberg är upphovsman till inte mindre än ytterligare sex artiklar. Dessa berör så vitt skilda ämnen som "Mynt och medaljer från Huseby", "Om myntsmycken" och "Fritz Schulte, medaljgravör − en presentation". Vi återfinner naturligtvis också Lars O. Lagerqvist bland författarna. I detta verk har han bidragit med "När smålandsguld förmyntades vid Kongl Myntet i Stockholm". Vidare finner vi alster av sedelkännaren Lennart Wallén; "När köpmän i Småland gav ut egna sedlar" och "Småländska banker sedlar". Författare med lokal anknytning är förre ingenjören vid Kungl. Mynt- och justeringsverket Stig Thornström och målarmästaren Eric Dacke. De har skrivit mycket läsvärda och intressanta stycken om "Vikingatida myntfynd i Smålands museum" respektive "Från grindslantens tider".

Boken som omfattar hela 315 sidor fördelade på 21 uppsatser torde inte vara så svår att finna i antikvariatsbokhandeln. Den numismatiskt och kulturhistoriskt intresserade utlovas en stunds trevlig läsning!          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98