In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap SNF
medalj-
utgivning

 

SNF:s Medaljutgivning

 

SNF:s medaljer från 1873 till dagsläget

Texten nedan är delvis tagen ur SNFs Smärre Skrifter, nr 5, 1987.

(Förteckningen över medaljer uppdaterad 1999-08-08, enligt SNFs Smärre Skrifter nr 8. Därefter uppdateras förteckningen efterhand som medaljutgivningen sker)

Svenska Numismatiska Föreningen har under sin mer än 100-åriga tillvaro haft en ovanligt rik medaljutgivning - sannolikt har inte något samfund i världen präglat så många, om man bortser från nationella föreningar med speciell inriktning på medaljkonst.

Föreningen stiftades som bekant 1873. Den energiske initiativtagaren, kammarherre Magnus Lagerberg, var mycket intresserad av såväl äldre som modern medaljkonst, och erbjöd 1876 att på egen bekostnad förfärdiga minnespenningar över berömda numismatiker till varje årsmöte, som medlemmarna skulle få inlösa till en låg kostnad. Detta erbjudande accepterades tacksamt, och tillverkning igångsattes. Man beslöt härvid att utge medaljer även till de tidigare årsmötena, varför serien har 1873 som äldsta årtal - inkonsekvent nog, eftersom stiftelsemötet egentligen ej var ett årsmöte. Ytterligare lät Lagerberg 1879 prägla en medalj till minne av SNFs stiftande.

Medaljutgivningen var under föreningens tidiga år riklig, och den mycket skicklige medaljkonstnären Adolf Lindberg utförde de flesta medaljerna. Fram till 1885 präglades 15 medaljer, innan Lagerberg, på grund av försvagad ekonomi tvingades avstå mencenatskapet.

SNFs medaljutgivning blev i fortsättningen av ekonomiska skäl mindre omfattande. 1919 upprättade emellertid C.W. Burmester en särskild fond att disponeras av SNF för att åtminstone vart annat år prägla en medalj till "minnet av avlidna svenska personligheter, som på ett förtjänstfullt sätt med kärlek och nit ägnat sig år numismatiken". Reglerna för fondens placering och inflationen kom emellertid att urholka dess värde, så att permutation av bestämmelserna måste begäras. Numera ackumuleras avkastningen för att användas när beloppet blivit tillräckligt stort för att i väsentlig grad bidra till utgivandet av en medalj.

Medaljutgivningen har under senare år, på grund av SNFs allmänt stärkta ekonomi, kunnat återupptas med en årlig utgåva - normalt till årsmötet. Man har dock under senare år frångått det ursprungliga formatet för årsmötesmedaljerna. De senaste årens medaljer har endast kunnat beställas under en kortade tid, och efter präglingen har stamparna makulerats. Upplagorna är i många fall mycket små.

SNF har alltid strävat efter att stödja seriös medaljkonst, och föreningens medaljer har genom åren utförts av många av de konstnärligt mest begåvade svenska medaljkonstnärerna. Föreningens medaljserie är därför av stort intresse för den som är intresserad av modern medaljkonst. Nedan följer en summarisk sammanställning av hittills utgivna medaljer. Den intresserade hänvisas till föreningens Smärre Skrifter nr 8, där medaljerna presenteras mera utförligt. Där finns också alla medaljer avbildade, uppgifter om upplagor m.m.

Endast medalj nr 53, som säljs till förmån för Nils Ludvig Rasmussons stipendiefond, finns fortfarande att köpa - alla andra är sedan länge slutsålda.Nr. År Person / ämne Anm
1a [1873] Oscar II/SNF Stiftas Silver och Brons. Präglad 1879.
1b [1873] Oscar II (variant)/SNF Stiftas Silver och Brons. Nyprägling med något avvikande åtsida 1920 och 1921.
2 [1873] Elias Brenner Silver och Brons. Präglad 1877
3 [1874] Nils Keder Silver och Brons. Präglad 1877
4 [1875] Carl Reinhold Berch Silver och Brons. Präglad 1877
5 [1876] Jonas Hallenberg Silver och Brons. Präglad 1878
6 [1877] Erik Benzelius dy Silver och Brons. Präglad 1878
7 1878 Carl Johan Tornberg Silver och Brons.
8 1879 Johan Carl Hedlinger Silver och Brons.
9 [1880] Gustaf Daniel Lorichs Silver och Brons. Präglad 1882
10 [1881] Carl Gustaf Tessin Silver och Brons. Präglad 1882
11 1882 August Wilhelm Stiernstedt Silver och Brons.
12 1882 Lovisa Ulrika Silver och Brons.
13 1883 Arvid Karlsten Silver och Brons.
14 [1884] Fredrik Silverstolpe Silver och Brons. Präglad 1886
15 [1885] Bror Emil Hildebrand Silver och Brons. Präglad 1887
16 [1888] Gustaf Edward Klemming Silver och Brons. Präglad 1889. Finns även i försilvrad brons
17 1895 Wilhelm Theodor Strokirk Silver och Brons.
18 1897 Oscar II / 25 års jub. Guld, Silver och Brons.
19 1901 Lea Ahlborn Silver och Brons.
20 1907 Oscar II & Sofia Guld och Silver.
21 1913 Magnus Lagerberg Guld, Silver och Brons.
22 [1913] Hans Hildebrand Silver och Brons. Präglad 1918
23 [1914] Bror Edvard Hyckert Silver och Brons. Präglad 1917
24 [1915] Claes Brodersson Rålamb Silver och Brons. Präglad 1918
25 [1916] Johan Otto Wedberg Silver och Brons. Präglad 1920
26 1918 Karl XII Silver.
27 1919 Carl Snoilsky Silver och Brons.
28 1920 Carl Wilhelm Burmester Silver och Brons.
29 1921 Reymond Faltz Silver och Brons.
30 1923 Viktor Edvard Lilienberg Silver och Brons.
31 1925 Adolf Lindberg Guld, Silver och Brons.
32 1926/7 Andreas Bernström Guld, Silver och Brons.
33 1928 Olof Hallborg Silver och Brons.
34 [1928] SNF besöker Kgl.Myntet. Silver och Brons. Präglad 1929. Även i aluminium.
35 1929 Sven Svensson Silver och Brons.
36 [1931] Robert Wilhelm Hartman Silver och Brons. Präglad 1932.
37a 1933 SNF förtjänstmedalj Silver.
37b 1933 Dito. Miniatyr Silver.
38 [1933] A. Astley Levin Silver och Brons. Präglad 1934. Blyavslag med felaktigt födelseår (1844) finns.
39 1935 Carl Anton Ossbahr Silver och Brons. Gjuten.
40a 1937 Jacob von Engeström, 40.5 mm Silver. Gjuten. Även i mässing och celluloid.
40b 1937 Jacob von Engeström, 90 mm Mässing. Gjuten.
41 1938 Gustav V 80 år Guld, Silver och Brons.
42 1939 Axel Wahlstedt Silver och Brons.
43 1941 Gunnar Mickwitz Silver och Brons.
44 1943 Svante Nilsson Silver och Brons.
45 1945 Bror Schnittger Silver och Brons.
46 1947 Hans Forsell Silver och Brons.
47 1948 SNF 75 år Silver och Brons. Finns även i förgyllt silver
48 1949 Carl Bildt Silver och Brons.
49 1958 Karl-August Wallroth Silver och Brons.
50 1973 Gustav VI Adolf, 60 mm Guld, Silver och Brons.
51 1973 Gustav VI Adolf/Förtjänst, 50 mm Guld, Förgyllt silver.
52 1975 Tronskiftet Guld, Silver och Brons.
53 1975 Nils Ludvig Rasmusson Guld, Silver och Brons.
54a 1976 Carl XVI Gustaf, 60 mm Guld, Silver och Brons.
54b 1976 Carl XVI Gustaf, 40 mm Guld.
55 1976 SNF förtjänst Silver, Förgyllt silver.
56 1976 Erik Lindberg Guld och Silver.
57 1976 SNF's Brennermedalj/ Förtjänst Silver, Förgyllt silver.
58 1976 Gustav III/Myntreform 1776 Guld och Silver.
59 1977 Georg Wolfgang v. Francken Guld och Silver.
60 1978 Ewald Ziervogel Guld och Silver.
61 1978 Bengt Thordeman Brons. Gjuten.
62 1978 Första årtalsmyntet 500 år Guld, Silver och Brons
63 1979 Carl XVI Gustaf Guld och Silver.
64 1985 Torgny Lindgren Guld och Silver.
65 1986 T. G. Appelgren Guld och Silver.
66 1987 Ernst E. Areen Guld och Silver.
67 1988 Rosa Norström Guld och Silver.
68 1989 Lars O Lagerqvist Brons. Gjuten.
69 1990 H.F.Antell Guld och Silver.
70 1991 Elias Brenner/ Thesaurus 300 år Guld och Silver.
71 1992 Leo Holmgren Silver.
72 1993 Johan Gustaf Liljegren Brons. Gjuten.
73 1994 Henryk Bukowski Silver.
74 1995 Svensk myntning 1000 år Silver. Bronsexemplar med randskrift NNUs möte 1995 finns också.
75 1996 Carl XVI Gustaf 50 år Guld och Silver.
76 1997 Anna Johanna Grill Brons. Gjuten.
77 1998 SNF 125 år Brons, Gjuten.
78 1998 SNFs hedersgåva Silver.
79 2002 Johan Hadorph Brons, Gjuten
80 2004 Ulla S. Linder Welin Silver.
81 2005 Sven Svensson Guld och silver.
82 2007 NNU möte Stockholm Silver
83 2009 Loccenius Silver (Se separat sida)
84 2010 Bertel Tingström Silver (Se separat sida)
85 2014 Julius Hagander Silver (Se separat sida)
86 2023 SNF 150 år Förgyllt silver, Silver och Brons (Se separat sida)          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98