In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap SNF
medalj-
utgivning


Medalj från SNF till minne av
Bertel Tingström

Stockholm, 2010

Svenska numismatiska Föreningen ger i år ut en medalj − nr 84 i föreningens medaljserie − till minne av Bertel Tingström (1912-2004), fil. dr, före detta försäkringsdirektör, numismatiker. Konstnär är den välbekante Ernst Nordin.

Bertel Tingström bidrog till den svenska numismatiken på ett mycket förtjänstfullt sätt under sitt långa liv. Han är kanske mest känd för sina kunskaper om de fascinerande plåtmynten, ett ämne han disputerade på 1984. Han gav ut handböcker om svenska mynt samt deltog och vann i 10 000-kronorsfrågan på tv. Ett livsverk var myntmuseet i Avesta (se Numismatiska Meddelanden XXXIX).

Mycket kan skrivas om Bertel, men jag hänvisar läsaren till den fina minnesteckningen i SNT (2004:3, s. 66f), författad av Lars O. Lagerqvist och Ian Wiséhn. Bertel var engagerad i ett flertal föreningar utöver Svenska Numismatiska Föreningen, däribland Numismatiska Klubben i Uppsala, där han var dess förste ordförande år 1969. Svenska Numismatiska Föreningen fick anledning att vid ett flertal tillfällen hedra Bertel. År 1977 tilldelades han SNF:s medlemsnål i förgyllt silver för förtjänstfullt arbete och 1981 fick han SNF:s förtjänstmedalj, vilket 1984 följdes av utnämning till korresponderande ledamot. År 1994 tilldelades han SNF:s Elias Brenner-medalj för förtjänster inom numismatiken. År 2002 kallades han till hedersledamot av föreningen. Medaljen, som mäter 36 mm i diameter, är präglad i silver (925/1000) med blästrad yta till en vikt om cirka 36 g. Utformningen framgår av vidstående fotografier av gipsmodellerna. Medaljen är tillverkad av Myntverket i Eskilstuna och levereras i etui. Totalt präglas trettio exemplar, så även denna gång gäller först till kvarn!

På åtsidan finner vi Bertel Tingström en face och texten BERTEL TINGSTRÖM längs med medaljens vänstra kant. Till vänster om porträttet återfinns levnadsåren fördelat på två rader: 1912 2004. Till höger om porträttet återfinns konstnärens signatur E N − Ernst Nordin. På frånsidan finner vi ett stycke arkitektur i form av ingången till Museum Gustavianum i Uppsala (där föreningens årsmöte 2010 avhålls). Portarna är öppnade. Omskriften lyder: SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN. I exerguen: UPPSALA 2010. Randskriften lyder: D. INST. LLT AD STUD. NUMM. MEM. PROM. DED. SNF MMX, det vill säga: DONVAVIT INSTITUTUM LAURENTIO O. LAGERQVIST AD STUDIUM NUMMORUM MEMORALIUM PROMOVENDUM DEDICATUM SNF MMX. Översatt blir detta: Bekostad av Lars O. Lagerqvists fond för medaljkonst, Svenska Numismatiska Föreningen 2010.

Medaljen kan beställas genom undertecknad enligt nedanstående samt att till föreningens plusgiro 15 00 07 3 inbetala 1.400 kronor. Vänligen ange "Tingström-medalj" på betalningsunderlaget. Medaljen kan sedan avhämtas på SNF:s kansli efter överenskommelse. För den som vill ha medaljen per post tillkommer 50 kronor i emballage och fraktkostnad. Utrikes boende beställare ombeds kontakta undertecknad innan betalning. Den som önskar köpa medaljen i guld ombeds kontakta undertecknad för aktuell prisuppgift. Del av konstnärsarvodet samt kostnaden för tillverkning av verktyg har finansierats genom ett generöstanslag från Lars O. Lagerqvists medaljfond. Beställda exemplar levereras innan sommaren 2010.

Frédéric Elfver

För beställning av Tingströmmedaljen vänligen kontakta SNF:s medaljvårdare före 3 juni 2010. Frédéric Elfver, tel. 070-224 88 19 alt. 08674 76 80 (arb.). E-post: frederic. elfver@ark.su.se.

Gipsmodellerna till åt- och frånsidan av SNF:s nya medalj över Bertel Tingström. Medaljens diameter 36 mm. Foto: Ernst Nordin. (Bilderna är klickbara till större versioner.)

MEDALJEN ÄR TYVÄRR SLUTSÅLD!
          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98