In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap ordförande
genom tiderna

 

SNF:s ordföranden genom tiderna

 
Riksheraldikern, friherre   August Wilhelm Stiernstedt 1873-1880
Riksantikvarien, fil.dr. Hans Hildebrand 1881-1883
Överstelöjtnanten Georg Wolfgang von Francken 1883-1891
Överstebibliotekaren, greve Carl Snoilsky 1891-1903
Justitierådet Johan Otto Wedberg 1903-1906
Majoren Victor Edvard Lilienberg 1906-1916
Fältläkaren Axel Wahlstedt 1916-1934
Fil.dr. Ernst E. Areen 1934-1935
Sedemera riksantikvarien, fil.dr. Bengt Thordeman 1936-1947
Förste antikvarien, fil.dr., h.c. Nils Ludvig Rasmusson 1947-1953
Bankokommissarien, fil.dr. Torgny Lindgren 1953-1961
Direktören, jur.dr. Bertil af Klercker 1961-1962
Förste antikvarien, fil.dr., h.c. Nils Ludvig Rasmusson 1962-1973
Förste intendenten Lars O. Lagerqvist 1973-1978
Bankkamreren Göran Bergenstråhle 1978-1988
Fil.mag. Torbjörn Sundquist 1988-2002
Direktören Julius Hagander 2002-2008
Jan-Olof Björk 2008-2021
Curt Ekström 2021-
          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98