In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap biblioteket
på SNF kansli

2022-09-12

 

SNF bibliotek - ett LIBRIS-BIBLIOTEK

Under våren och sommaren 2022 har ett projekt pågått med att katalogisera SNF:s bibliotek i biblioteksdatabasen Libris. Detta projekt är nu slutfört, vilket innebär att bibliotekets material nu är sökbart och tillgängligt för alla intresserade. I dagsläget finns knappt 2.000 poster under SNF:s signum i Libris, varav en stor del är unikt, eller väldigt ovanligt, om man jämför med vad som finns på andra svenska bibliotek.

Att SNF numera är ett Libris-bibliotek innebär att man uppfyller de kvalitetskrav och standarder som krävs, samt att man åtar sig att framöver följa den praxis som gäller för bland annat katalogisering och tillgängliggörande.

Biblioteket är uppdelat på två avdelningar − den allmänna, som på Banérgatan ryms i bokhyllorna till höger när man kommer in i stora samlingsrummet, och den antika delen, som finns i alkoven till vänster. De 10 bokhyllorna med de allmänna böckerna är betecknade med bokstäverna A − J från vänster till höger, och de olika hyllplanen med siffrorna 1 − 8 räknat nerifrån. Härmed kan en bok med placeringen t.ex. H7 lätt lokaliseras. I den antika delen är böcker om grekiska mynt samlade i den vänstra bokhyllan, böcker om romerska mynt i den högra, och övriga böcker i hyllan ovanför dörren.

Föreningens medlemmar är välkomna till Banérgatan, där böckerna är tillgängliga för studier. Tyvärr har vi inte möjlighet att bedriva någon låneverksamhet.

Den allmänna avdelningen
Listan med böcker   här >>
Förklaring till hur man ska läsa listan  här >>

Den antika avdelningen
Listan med böcker   här >>
Förklaring till hur man ska läsa listan  här>>

En karta över biblioteket
Så att du hittar rätt. här>>

I de nya bokhyllorna K, Q och R till vänster i stora samlingsrummet (se kartan över biblioteket) finns Ahlströms auktionskataloger, MISAB:s auktionskataloger, respektive nyutkomna böcker.


Dokumenthistorik
2022-09-12 Alla filer om böckerna är uppdaterade.
2017-05-30 Förteckningen i den allmänna avdelningen uppdaterad 
2013-07-17 Förteckningarna skapade


          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98