In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap SNF
medalj-
utgivning


Ny medalj från SNF till minne av
Johannes Loccenius

Stockholm, 2009

Föregående beskrifning om malmegrufworne gifwer mig anledning, at uptekna något om Swenska folkets äldre och nyligare mynt, hwilket sin begynnelse deraf tagit.

Såsom andre folks egendom, på werldens första tider, bestod i säd och boskap, eller oskadeligt gods, så hafwer äfwen Swears och Göthers förmögenhet warit likaledes beskaffad. Fördenskul, såsom hos Romerska folket pecunia (penning) fått sitt namn af pecore (fänad) så är och skiedt med så på Swenska tungomålet. Grotius skrifwer i företalet på Göthernes, Wänders och Longabarders historia . . .

Ur Antiquitatum, kap. 18, sv. översättning 1728

Svenska Numismatiska Föreningen ger i år ut en medalj − nr 83 i föreningens medaljserie − till minne av Johannes Loccenius (1598-1677). Konstnär: Peter Linde.

Johannes Loccenius kan med rätta räknas till en av den svenska numismatikens pionjärer. Loccenius var verksam vid Uppsala universitet och författade ett flertal betydelsefulla verk inom ämnena historia och juridik. Redan år 1647 (samma år som Elias Brenner föddes!) utkom han med Antiquitatum Sveo-Gothicarum, cum huius ævi moribus, institutis ac ritibus indigenis pro re nata comparatarum libris tres, vilken innehåller ett fylligt mynthistoriskt kapitel. Detta är tidigt i den svenska numismatiken. Först på 1680-talet utkommer det första enskilda verket om svensk penninghistoria (P. Dijkman, 1686 − utgiven som kommenterad faksimile 1980). Loccenius Antiquitatum utkom sedan i flera upplagor under 1600-talet och 1728 utkom även en svensk översättning.

Åtsidans motiv utgörs i sin helhet av en högervänd profilbild. Konstnären har här utgått från två samtida porträtt (en face) och skapat en profilbild av Loccenius. Frånsidans motiv utgörs av namnet JOHANNES LOCCENIUS samt därunder levnadsåren 1598-1677. Allt ställt i ring utmed kanten. I mitten en nedsänkt rektangel i vilken åtta volymer 1600-talslitteratur, delvis av Loccenius själv, återges naturtroget i relief. Böckerna får symbolisera skriftställaren Loccenius livsverk. Randskrift (graverad): SNF MMIX C.W. BURMESTER DON.

Mot slutet av 2009 utkommer en småskrift från SNF som behandlar Loccenius och hans insatser i den tidiga numismatiken. I denna skrift kommer även konstnären Peter Linde att presenteras närmare.

Medaljen, som mäter 56 mm i diameter, är präglad i silver (925/1000) till en vikt om ca 120 gram. Totalt har 30 exemplar präglats, så först till kvarn gäller! Varje exemplar är individuellt patinerat av konstnären och levereras i ett etui. Medaljen kan beställas genom undertecknad t.o.m. 5 november 2009 genom kontakt enligt nedan samt att till föreningens plusgiro 15 00 07 − 3, inbetala 1300 kronor. Vänligen ange "Loccenius-medalj" på betalningsunderlaget. För den som vill ha medaljen per post tillkommer 50 kr i fraktkostnad. Utrikes boende beställare ombeds kontakta undertecknad innan betalning.

Del av konstnärsarvodet samt kostnaden för tillverkning av verktyg har finansierats genom ett generöst anslag från C. W. Burmesters medaljfond. Beställda exemplar kommer att levereras under oktober 2009.

För beställning, vänligen kontakta SNF:s medaljvårdare, Frédéric Elfver, på tel. 070-224 88 19 alt. 08-674 76 80 (arb.), e-post: frederic.elfver@ark.su.se.

Frédéric Elfver

Fig. 1. Åt- och frånsida till SNF:s nya medalj över Johannes Loccenius. Originalets storlek 56 mm. Bilderna är klickbara till större versioner. Foto: Frédéric Elfver.
          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98