In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

allmänt styrelse årsmöten ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar medlemskap belöningar
stipendier

 

Belöningar och stipendierFör numismatisk forskning och förtjänster inom numismatiken

SNF:s Gustav VI Adolf-medalj för framstående numismatisk forskning   Läs mer här >>

SNF:s Elias Brenner-medalj för förtjänster inom numismatiken   Läs mer här >>

Nils Ludvig Rasmussons stipendiefond   Läs mer här >>


Hedersledamöter och korresponderande ledamöter

SNF:s hedersledamöter   Läs mer här >>

SNF:s korresponderande ledamöter   Läs mer här >>


För förtjänster inom SNF och enligt dess stadgar

SNF:s förtjänstmedalj   Läs mer här >>

SNF:s hedersgåva   Läs mer här >>

SNF:s medlemsnål i förgyllt silver   Läs mer här >>          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98