In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
ungdoms-
hörnan

 

Raritet (sällsynthetsgrad)

Av Lennart Castenhag

Ett mynts värde bestäms till viss del av hur sällsynt det är. Ett "rart" mynt är alltid värt mer än ett vanligt mynt av samma typ och med motsvarande kvalitet.

Med "rara" mynt avses mynt där det finns en uppfattning om antalet exemplar i offentliga och privata samlingar, och antalet bör vara lågt, dvs lätträknat. Det är genom de offentliga samlingarnas förteckningar och auktionskatalogerna som man kan skaffa sig en uppfattning om rariteten. Metoden har en svaghet - det är inte alltid möjligt att identifiera mynten som individer. Ett och samma mynt kan därmed bli räknat mer än en gång. Dessutom krävs att ett MYCKET stort antal auktionskataloger genomsöks - både svenska och utländska.

En ytterligare svaghet med metoden att basera sällsyntheten på auktionskatalogerna är den teoretiska möjligheten av att vissa mynt över huvud taget inte sålts på auktioner och tagits med i auktionskatalogerna.

Någon standard för hur man definierar och uttrycker raritet finns inte, och äldre raritetsangivelser är ofta mer osäkra än nya.

Så här definierar man raritet på Myntauktioner i Sverige AB:
Sällsynt [S] - Ett S-klassat mynt finns typiskt till salu vart eller vartannat år.
Rar [R] - Ett R-klassat mynt bjuds normalt inte ut oftare än en till två gånger per decennium.
Extremt Rar [XR] - Ett XR-klassat mynt ännu mera sällan.

Så här definierar man raritet på Ulf Nordlind Mynthandel AB:
Unik - Unik i offentlig eller privat samling (1 ex).
RRR - För oss kända i mindre än 5 ex.
RR - För oss kända i mindre än 10 ex.
R - För oss kända i mer än 10 ex.
S - Enligt vår uppfattning sällan förekommande.

Sten Törngren använde sig av följande raritetsbeteckningar i sin bok
Kristinas ettöringar av koppar

 
X - Ytterst sällsynt mynt, endast känt i enstaka ex.
R - Rar, dvs mycket sällynt
S - Sällsynt
F - Förekommer ofta
V - Vanlig
          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98