In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips

2022-10-11

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

England till år 927

Något om historien, mynten och kulturen


Här finns berättelsen om Englands historia under tusen år fram till år 927, men England fanns egentligen inte under den här tiden. England blev ett enat rike under den anglosaxiske kungen Æthelstan I år 927.

Vi får följa de komplicerade turerna kring hur olika småriken bildades efter det att romarna hade lämnat ön och hur dessa småriken sedan kämpade inbördes om herraväldet över Britannien. Bilden komplicerades av att skandinaverna klev in på arenan under vikingatiden i syfte att göra Britannien till en skandinavisk koloni. Länge såg det ut som om skandinavernas plan skulle lyckas, men kung Æthelstan I blev den som redde ut situationen och gjorde England till ett enat rike.      

Det var inte bara strider och maktkamp under den tidiga anglosaxiska tiden i Britannien. Det fanns en rikt utvecklad kultur och den länkades samman med vårt hörn av världen högst påtagligt under en tid då Sverige ännu inte fanns. Fynd av tidiga anglosaxiska dyrbarheter har nämligen gjorts i Bohuslän, Blekinge och på Gotland. Många kulturelement från tidig anglosaxisk tid är aktuella än i dag, som Beowulfkvädet och myten om kung Arthur, bara för att nämna några.

Några av de tidiga anglosaxiska mynten hade runinskrifter − mer än hundra år innan de första runstenarna restes i Norden. Intressant är också att myntet penny som introducerades omkring år 760 i Britannien, skulle komma att ligga grund för Sveriges första mynt omkring år 995, men det är en annan historia.

Boken, som är i A4-format, 188 sidor, är rikt illustrerad med bilder, kartor och diagram. Den vänder sig till var och en som vill få en inblick i ett viktigt utvecklingsskede för norra och nordvästra Europa.


Britannien var uppdelat i ett västligt och ett östligt block år 877.
Skandinaverna behärskade det östliga blocket.

Svenska Numismatiska Föreningen. Monografier. 2022.
          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98