In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips

2022-04-11

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

KARL XI:s MYNT − 2 mark

av Berndt Göhle, 2022

Länge har vi väntat på den, Berndt Göhles bok om Karl XI:s tvåmarker. Äntligen har den kommit.

År 2018 gav Sven-Olof Källerholm ut boken Karl XI:s 1 öre i silver 1661-1697. Se litteraturtipset här på SNF:s hemsida. Då Berndt nu beskriver Karl XI:s tvåmarker, använder han ungefär samma angreppssätt som Sven-Olof Källerholm. Det innebär att Berndt presenterar alla mynt med foto. Präglingarna beskriver han i detalj med fackuttryck som exempelvis ornerat bröstharnesk, topplockarna är runda, och rundade nacklockar. För vissa präglingsdetaljer anges till och med inbördes avstånd i mm.

17 st krontyper har identifierats av Berndt och han ger dem beteckningarna A-Q. För vissa mynt görs hänvisning till Bon-nummer, dvs Berta Holmbergs beskrivning av Isidor Bonniers samling 1931. Berndt hävdar i förordet till sin bok att han beskriver minst tre gånger så många mynt som Holmberg gjorde 1931. Där det är möjligt anger Berndt också referenser till SM-boken (Sveriges Mynt 1521-1977).

Berndt begränsar sig till att endast beskriva mynt ur sin egen samling och han redovisar raritet, proveniens, vikt och stampställning för drygt tusen mynt. Berndt bedömer att hans sammanställning täcker in ungefär 90 % av de tvåmarker som idag finns i privat ägo.

Boken har A4-format och den omfattar 320 sidor − ett imponerande uppslagsverk. Om Berndt även hade tagit med mynt utanför sin egen samling, skulle resultatet ha blivit än mer imponerande. Naturligtvis skulle det antagligen inte vara möjligt för honom att beskriva de främmande mynten med samma detaljeringsgrad som de egna mynten, men helheten för bokverket skulle nå en annan nivå.

Bernt har gett ut boken på eget förlag. Den som vill förvärva ett exemplar kan således vända sig direkt till honom.Berndt studerar 2-marker i forskarsalen på Helsingfors Nationalmuseum år 2013.
Foto: Lennart Castenhag
          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98