In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2019-09-04

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

Denar til daler

Danmarks mønthistorie indtil 1550

Av Helle Horsnaes, Jens Christian Moesgaard, Michael Märcher. 2018

De tre danska forskarna har åstadkommit ett praktverk. Läsaren får stifta bekantskap med dansk penninghistoria under 1.500 år fram till 1550. Här har man vävt samman historia, arkeologi och numismatik till en pedagogisk berättelse i estetiskt format. Boken vänder sig den historieintresserade allmänheten som vill tränga in i numismatikens värld, eller till numismatikern som vill bättra på sina kunskaper om dansk penninghistoria. Vi får till exempel lära oss att man i Ribe präglade mynt på 700-talet och att Harald Blåtand utvecklade idéer om ett nationellt myntväsen på 900-talet.

Bokverket är rikt illustrerad med kartor och myntbilder och vi får stifta bekantskap med de många danska myntfynden översiktligt. Här ges också lättfattliga sammandrag av den arkeologiska forskningen på området. Det bör i det här sammanhanget påpekas att boken inte är en myntkatalog.

Boken har 530 sidor i A4-format. Den finns inte att köpa i bokhandeln, men den kan laddas hem kostnadsfritt från Danmarks Nationalbank i PDF-format, antingen de olika kapitlen var för sig eller hela boken i en fil (109 megabyte). Att de blir en läsupplevelse kan utlovas.

Danmarks mønthistorie indtil 1550          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98