In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2019-07-24

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

Hellas och de första myntenAv Rolf Sandström. 2019


För några år sedan kom Rolf Sandström ut med den mycket trevliga boken ROMARNA OCH DERAS MYNT.   Nu har Rolf givit sig i kast med de grekiska mynten:
HELLAS OCH DE FÖRSTA
MYNTEN.
 

Upplägget är lite annorlunda den här gången jämfört med boken om de romerska mynten. Fokus ligger på mynthistoria och inledningskapitlet beskriver betalmedlen i olika delar av världen innan man började prägla mynt. Boken är ingen katalog över samtliga grekiska mynt. Den ger oss snarare inblick i den tidiga monetära världen.

Rolf har förmågan att berätta på ett sakligt och lättfattligt sätt. Hans nya bok kan därför rekommenderas som en introduktion till de grekiska antika mynten. Boken är illustrerad med teckningar, kartor och fotografier av mynt. Mycket trevlig läsning.

Följande står bland annat att läsa på den bakre pärmen:

Våra mynt och sedlar försvinner och betalningarna görs idag huvudsakligen digitalt. Så har det inte alltid varit. Mynten är en uppfinning som har en 2 600-årig historia. Få uppfinningar har överlevt så länge.

De 54 boksidorna har en bredd som motsvarar A4, men de är kvadratiska, vilket gör att boken lämpar sig för läsning i hängmattan eller sängen.

Boken kan beställas via epost:   kerstin.rolf.sandstrom@gmail.com

          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98