In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2019-06-02

Ett litteraturtips presenterat av Lennart Castenhag

 

The Syro-Phoenican Tetradrachms
and their Fractions

from 57 BC to AD 253

Av Michel och Karin Prieur. Tryckt i London år 2000.

Efter det att det Seleukidiska riket hade mist sin maktställning lade romarna beslag på Syrien och kustremsan mellan Syrien och Medelhavet år 64 f.v.t. Antiochia blev administrativt centrum för den nya romerska provinsen. I området hade man under flera hundra år haft tetradrachmen som huvudmynt, och romarna såg ingen anledning att ändra på det.

Många mynt från den romerska tiden i Syrien har bevarats till våra dagar, vilket är glädjande eftersom de är resultat av skickliga gravörers arbete. Det är inte heller ovanligt att de bevarade mynten uppvisar påfallande god konserveringsgrad.

Från år 1980 ägnade sig fransmannen Michel Pieur helhjärtat åt den romerska provinsen Syrien i avseende på numismatik och historia. Han fick möjlighet att studera mer än 12.000 mynt och han upptäckte att drygt 500 av dem aldrig tidigare hade beskrivits i litteraturen.

Hans bok är standardverket på området. Den omfattar 218 A4-sidor och den beskriver mer än 1.700 mynt.

I inledningen till boken säger Prieur:

The purpose of this book is to publish all types and varieties of Syro-Phoenician tretradrachms known to the authors, in the hope of helping future research in this field by numismatic scholars and collectors. One of our ambitions is to demonstrate to collectors of Roman imperial coins that significant events in Roman history occurred in the East − both in fact and spirit − whilst also showing the people of the area that Roman history is theirs too.


Den romerska provinsen Syrien-Fenikien omkring år 400 e.v.t. Gränserna är ungefärliga
Källa: Wikipedia
Exempel på ett romerskt mynt från det syrisk-fenikiska området

AR Tetradrachm från år 215, Julia Domna.
Myntort: Emesa


Diam 23,6-26,0 mm.   Vikt 12,295 g.   Ref: Prieur 981

Åtsida: Julia Domna vänd åt höger
IOYΛIA AYΓOYCTA (Julia Augusta)

Frånsida: En örn med huvudet vänt åt vänster.
ΔHMAPX EΞOYCIAC (Tribunica Potestas)
Mellan örnens fötter finns en krönt mansfigur vänd åt vänster.
Till höger om örnen finner vi ett H.
Innebörden av detta är "officina H", dvs myntorten Emesa.
Myntet är således präglat i Julia Domnas födelsestad.

Den krönta mansfiguren mellan örnens fötter anses vara Shamas. Han var solgud och domare i den kult som hade fäste i Syrien på 200-talet.

År 215 hade Julia Domnas man Septimus Severus gått ur tiden,
och sonen Caracalla var romersk kejsare.

Foto: L CastenhagOm författaren

Michel Prieur (1955-2014) startade år 1988 upp CGB.fr som är en av de ledande auktionsfirmorna med numismatik som specialinriktning.
 
          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98