In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2014-02-20

 

Riksdalrar präglade i Sverige, av Nils J. Lindberg. Helsingfors 1976.

av  J O Björk

Författaren Nils J. Lindberg (1926 - ) är boende i Helsingfors i Finland eller om man så vill, den forna östra rikshalvan. Lindberg var tidigare ordförande i Numismatiska Föreningen i Finland. År 2012 tilldelades Nils J. Lindberg Svenska Numismatiska Föreningens Elias Brenner-medalj för förtjänster inom numismatiken, bl.a. för forskning och författarskap kring polletter och för sin samlargärning.

Riksdalrar präglade i Sverige behandlar svenska dalrar (-1604) och riksdalrar (1604-). Skillnaden mellan benämningen daler och riksdaler är att man från och med år 1604 började skilja på riksdaler eller slagen daler, och daler som nu kallades en svensk daler. Detta år var riksdalerns kurs 4½ mark medan den svenska dalern fortsättningsvis motsvarade 4 mark.

Riksdalrar präglade i Sverige utkom ej i bokhandeln utan är nr. 19 i Frenckellska Tryckeri AB:s presentbokserie. Upplagan är angiven till 500 numrerade exemplar, där författarexemplaren är numrerade med romerska siffror mellan I − C, dvs. 1 − 100. Dalrar/riksdalrar från alla regenter som emitterat dylika avbildas i boken, till största delen i färg. Även de hertigliga dalermynten är medtagna inklusive den numera omöjliga från 1587 med hertig Karl (IX) bild, vilken efter försäljningen av samling Bonde på Eriksberg numera förvaras i Kungl. Myntkabinettet.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Titelsidan till Riksdalrar präglade i Sverige, av Nils J. Lindberg. Helsingfors 1976.            
Utdrag ur den beskrivande texten.                      Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98