In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur
tips
2018-12-28

En ny bok presenteras av Lennart Castenhag

 

Tre møntskatte fra Lemvig, Stege och Engedal ved Viborg

av Michael Märcher, 2018

Myntskatter från tre olika platser i Danmark om sammanlagt 437 mynt ges här en utförlig presentation. Mynten förvaras idag på Nationalmuseet i Köpenhamn.

Lemvigskatten består av 190 danska skillingmynt från åren 1483 − 1513. Skatten upptäcktes under första halvan av 1900-talet.

Stegeskatten består av taler och en mindre del halvtaler (totalt 157 st) från 1500- och 1600-talet. Skatten upptäcktes år 2013.

Engedalsskatten består av danska och norska skillingmynt från 1694 till 1729. Fotografierna är antingen i 150 eller 200% förstoring vilket gör det möjligt att läsa inskrifter och studera motiv. Skatten upptäcktes under första halvan av 1900-talet.
 

Boken är på 147 sidor och den är nr IV i en serie med namnet Kilder til numismatik og pengehistorie. I denna serie har tidigare utkommit: Embedsbreve til møntmesteren på Kongsberg 1787−1796. 2017. Michael Märcher är verksam vid Nationalmuseet i Köpenhamn.

Om du är intresserad av någon av dessa två böcker, hör av dig till info@numismatik.se

Dokumenthistorik 
2018-12-28 Dokumentet skapat

          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98