In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2017-04-14

Månadens litteratur presenterad av Jan-Olof Björk

 

Die Münzen und das Müntzwesen der herzogthümer Bremen und Verden

av M Bahrfeldt, 1892

Denna skrift som behandlar hertigdömet Bremen och Verdens mynthistoria under svensk överhöghet 1648 − 1719 är mycket läsvärd men tyvärr ganska sällsynt. Skriften är egentligen ett särtryck med egen paginering ur Der Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen zu Hannover, jahrgang 1892. På de 156 sidorna beskrivs ingående den svenska besittningens präglingar under regenterna Kristina, Karl X och Karl XI samt Karl XII. Dessutom får läsaren en grundlig insyn i hertigdömets myntväsende. Förutom de fem planscherna i träsnittsteknik längst bak förekommer avbildningar i texten. Texten kan förvisso vara svårläst för den som saknar erfarenhet av den tyska frakturstilen. Men efter en stund vänjer man sig och den enda begränsningen är då ens kunskaper i tyska språket.

En av avbildningarna i texten avser den så kallade soldatpenningen. Bahrfeldt skriver bland annat följande om den sällsynta penningen, "Diese Kupfermarken hatten den Zweck, den Desertionen der schwedischen Soldaten vorzubeugen. Jeder beurlaubte Soldat musste ausser seinem Pass einen solchen "Pfennig" besitzen, ohne welchen er als Deserteur angefehen wurde."

Avbildning 49 på plansch IV avser hertigdömets enda och ytterst sällsynta dukat − Detta typmynt, alla kategorier, präglades år 1676! Bahrfeldt förtecknar de av honom kända exemplaren; ett i Bremens stadsbibliotek och ett i "Köngl. Münzcabinet Stockholm". Han skriver vidare att "Ein drittes Exemplar dieser höchst seltenen Münze kan mit der Sammlung Missong 1885 durch A. Hess in Frankfurt a. Main zum Verkauf (Auctionscatalog S. 45, Nr. 1040). Das Stück brachte 520 Mark." Kanske är det av Bahrfeldt beskrivna tredje exemplaret identiskt med det som nu förvaras i Svenska Numismatiska Föreningens samling och som tidigare tillhörde den store donatorn Sven Svenssons enorma samling.

Denna skrift kan varmt rekommenderas för alla som hyser intresse för antikvarisk numismatisk litteratur men framför allt för den som roas av den svenska stormaktstiden och dess myntning. Lycka till med sökandet!

          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98