In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2016-10-01

Månadens litteratur presenterad av Ingemar Svenson

 

Förordning om myntet 1641


Litteratur förknippas ofta med böcker. Begreppet litteratur är betydligt större och inkludera även andra skriftliga källor.

Detta lilla litteraturtips får illustreras med en relativt tidig förordning, Förordning om myntet från 1641. En förordning jag inte tänker gå djupare in på än att förordningen som titeln antyder handlar om myntväsendet under drottning Christinas nionde år på tronen, då blott 15 år gammal!

Det är i lagar och förordningarna som det myntväsende vi känner växt fram och kan läsas om. Naturligtvis utförs förarbeten inför lagar och förordningar i vilka det går att läsa om de utredningar och överväganden som gjorts innan kungen, riksdagen, regeringen eller på senare år Riksbanken fattat det formella beslutet och lagen, förordningen, föreskriften blivit gällande för gemene man.

Lagar och förordningar har i mångt och mycket sett likadana ut i många hundra år. Visst har språket och teckensnittet förändrats men innehållet är i princip detsamma. För den som vill läsa en lite mer lättillgänglig "lag" rekommenderas att börja med en just nu aktuell Riksbanks föreskrift, SFS 2014:84, den om vår nya myntserie. En myntserie som faktiskt släpps nu på måndag den 3 oktober!

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/riksbankens-foreskrifter-201484-om-nya-mynt-av_sfs-2014-84

Samlar du en viss typ av mynt erbjuder förordningarna ett mycket bra komplement. Varför inte komplettera samlingen av nödmynt med de förordningar som förkunnar att dessa nödmynt är gällande eller indragna! Det finns en hel del förordningar om mynttecknen 1715 till 1724.

Förordningar är både intressanta och faktafyllda men också i många fall mycket dekorativa. En äldre myntförordning i folie-format och gärna försedd med myntavbildningar pryder varje numismatiker/ myntsamlares hem! Men framför allt är lagar, förordningar och föreskrifter läsvärda och ger mycket information om svunna tider.

          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98