In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2016-09-29

Månadens litteratur presenterad av Ingemar Svenson

 

Militärpolletter
av Magnus Widell, Jönköping 1998


Pollettsamlarna är inte bortskämda med litteratur. Ännu idag refereras till 1800-tals litteratur som Stiernstedts Beskrivning öfver Svenska kopparmynt och polletter från 1872 samt tillägget i NM IV av Stiernstedt 1877 och fortsättningen av tillägget i NM XII av Strokirk 1890. På senare år i samband med att intresset för polletter åter tagit fart har nya referensverk givits ut och andra är i planeringsstadiet. 2010 kom boken Stockholms Polletter av Golabiewski Lannby/ Wiséhn och liknande verk över Skånepolletter och Göteborgspolletter planeras.

Polletter finns med en mängd olika användningsområden. Populärast är väl de gamla kopparpolletterna från olika bruk. Under 1800-1900 talet formligen exploderade utgivandet och en rad samlarområden finns att hitta; ångslupar, spårvagnar, gas, mjölk, bryggeri, militär m.m. För den som är intresserad av det senare rekommenderas Magnus Widells bok Militärpolletter från 1998 utgiven som nummer 7 i Svenska Numismatiska Föreningens serie Smärre Skrifter. Boken ger den intresserade en god inblick i kända militärpolletter. En genomgång av regementen som låtit ge ut polletter och en bra beskrivning av olika användningsområden för dessa polletter. Är du intresserad av militärpolletter och/eller vill lära dig mer om militärpolletter är boken ett MÄSTE!

Magnus Widells bok Militärpolletter går att köpa från SNF:s kansli för 100 kronor.

          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98