In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2016-03-08

 

Svenska mynt under vikingatid och medeltid
samt gotländska mynt
av Lars O Lagerqvist, 1970

Månadens litteratur presenterad av Lars Eriksson

Eftersom både SM-boken (Sveriges mynt 1521−1977) och SB-boken (Sveriges besittningsmynt) presenterats nyligen på denna plats förefaller det naturligt att också presentera Lars O. Lagerqvists "bibel" om vikingatida och medeltida mynt samt om gotländska mynt. Första upplagan utkom från Numismatiska Bokförlaget 1970, och har sedan dess utgjort ett referensverk av liknande betydelse som SM-boken.

Efter några inledande avsnitt, bl.a. en karta med svenska myntorter före 1521, följer sju kapitel som i kronologisk ordning behandlar svenska mynt och annat, främst utländska mynt, som fungerat som betalningsmedel. Kapitel II behandlar den vikingatida myntningen i Sigtuna med Olof Skötkonung och hans efterträdare Anund Jakob som främsta myntherrar. Kapitel III om Medeltiden fram till ca 1290 har separata avsnitt om myntningen i Svealand, Götaland respektive Gotland med Linköpings och Växjö stift. Kapitel IV behandlar penningmyntningen i Svealand och Götaland under perioden 1170−1364. Den gotländska myntningen behandlas vidare i kapitlen V och VII, medan kapitel VI behandlar tiden 1364−1521, regent för regent (11 kungliga myntherrar och en period av interregnum, dvs en period när Sverige saknade statschef). Kapitel IX behandlar utländska mynt som accepterats på grund av sitt metallvärde och under medeltiden cirkulerat i det svenska riket. Övriga kapitel är av mer allmän karaktär.

Lagerqvists handbok kan endast köpas antikvariskt. Själv har jag nyligen kommit över den genom att söka på 'antikvariat.net'. Jag fick betala 700 kr för ett 'något nött' exemplar.

Liksom SM innehåller Lagerqvists verk värderingspriser, huvudsakligen satta av direktören för Numismatiska Bokförlaget, Harry Glück. Dessa prisangivelser är numera ägnade att väcka nostalgiska känslor.          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98