In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2016-02-04

 

Die Münzen und Medaillen von Köln,
av Walter Hävernick, 1935

Månadens litteratur presenterad av Lennart Castenhag

Walter Hävernick (1905-1983) var professor i tysk forntids- och folklivsforskning med numismatik vid universitetet i Hamburg. Han var även direktör för Museum für Hamburgische Geschichte i Hamburg.

Se Lagerqvists nekrolog i Myntkontakt 1983, sid 34.

Hävernicks bok om kölndenarerna blev ett standardverk som fick stort inflytande på den numismatiska forskningen. Boken var länge slutsåld, men kom i nytryck 2013.

Det bokverk som nu finns att tillgå består av två delar (i samma volym): 1) Walter Hävernick, Die Münzen von Köln vom beginn der Prägung bis 1304. 2) Alfred Noss, Die Münzen der Erzbischöfe von Köln 1306-1547. Varje del avslutas med en planschbilaga.

       

Att Hävernicks bok nu åter finns i bokhandeln är välkommet. Den grundlighet med vilken Hävernick tog sin an studiet av de medeltida kölnmynten kan inte nog uppskattas. Än idag är boken det viktigaste referensverket inom sitt område.

Del två, som tar sig an ärkebiskoparnas mynt i Köln under perioden 1306-1547, skrevs av Alfred Noss 1913 och den är ett värdefullt komplement till Hävernicks arbete.

En önskan vore kanske att planschbilagorna uppdaterades med nya fotografier. De nuvarande planschbilagorna bygger på äldre fototeknik och ur bilderna är det inte alltid så lätt att urskilja detaljer på mynten. Herman Dannenberg gjorde visserligen ett banbrytande arbete på 1800-talet genom att publicera teckningar av tyska mynt (finns att ladda ned från Internet), men Hävernick refererar endast till Dannenberg där så är möjligt.

          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98