In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2015-04-11

 

Loshultskuppen 1676 - en märklig händelse från snapphanefejden

Månadens litteratur presenterad av Jan-Olof Björk

De svenska plåtmynten är en unik företeelse inom numismatiken − även internationellt! Med de svenska som förebild gav visserligen Ryssland i mitten av 1720-talet ut plåtmynt i blygsamma upplagor. Dessa var uppenbarligen inte populära och präglingen upphörde efter endast något år. De är ytterst sällsynta i dag. Vidare känner vi ett unikt danskt plåtmynt från 1714. Detta betraktas dock som ett provmynt. De svenska plåtmynten spänner däremot över en tidsperiod över hundra år och var vanligen förekommande också långt efter det att de degraderades från mynt till simpel metall.

I den lilla kyrkbyn Loshult i norra Skåne, endast några få km från småländska Älmhult och Kronobergs län, genomfördes år 1676 en kupp med gigantiska proportioner. En militär penningtransport var på väg till de svenska trupperna som stred i det Skånska kriget (1675 − 79). Då transporten gått i bivack i Loshult överfölls man av bönder från trakten som lierat sig med danska ryttare. Gärningsmännen lyckades föra bort större delen av de transporterade mynten. Det rörde sig inte om småsummor. Transporten omfattade minst 28 600 daler silvermynt − i plåtmynt − med en vikt av 40 ton! Det var med andra ord en lång kollon av hästdragna vagnar. De svenska knektarna transporterade i all hast det som återstod av den värdefulla lasten tillbaka över den gamla riksgränsen till Älmhult. Man trodde sig ha kommit till "säkra trakter" men ett antal småländska bönder utnyttjade Kronans prekära läge och rånade dem på vad som fanns kvar.

Denna spännande episod i den svenska historien tilltalar naturligtvis oss som är roade av numismatik. Vigo Edvardsson skildrar på 172 sidor detta och mer därtill i sin bok med titeln "Loshultskuppen 1676 − En märklig händelse från snapphanefejden". Boken som är tryckt på eget förlag i Hässleholm 1960 är ganska sällsynt. Den som lyckas finna den kan se fram emot läsning om rannsakningen och rättsskipningen som följde i loshultskuppens spår. Författaren tar sig an ämnet på individnivå. Vi får t.ex. veta att Jöns Börjesson i Såganäs, Stenbrohults socken, erkänner stöld av 22 daler i plåtmynt av Kronans penningar och att han återlämnat summan till länsmannen. Länsmannen påstod dock att Börjesson dessutom gömt en stor post stulna plåtar åt en person benämnd Saak Bothell, vilken kort tid därefter hittas ihjälslagen. Börjesson nekade till såväl förvaringen som mordet.          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98