In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2015-02-05

 

Plåtmyntskatten från Nicobar, av Jimmy Herbert & Bertel Tingström. KMK Stockholm 1999

av Lennart Castenhag

Myntskatten från det danska skeppet Nicobar är spännande läsning för varje numismatiskt intresserad person och plåtmyntsamlarna i synnerhet. Skeppet var på väg till den danska besittningen Tranquebar i Indien med sin kopparlast − 5000 svenska plåtmynt då hon förliste utanför Sydafrikas kust år 1783. Nicobar återfanns år 1987 och är världens största myntfynd om vi räknar till vikten − åtta ton.

Boken innehåller en mängd allmänna fakta om plåtmynt. I ett inledande kapitel berättas om Skandinaviens handel med Indien och Kina samt om flera kända plåtmyntfynd i Skandinavien. Därefter beskrivs skatten ingående samt hur den upptäcktes och bärgades.


Pärm framsida
   
Exempel på en av bokens illustrationer


Boken är på engelska med parallelltext på svenska.


Om författarna

Jimmy Herbert, forskare i undervattensfysiologi, dykare

Bertel Tingström (1912-2004), numismatiker med plåtmynt som specialitet.          Senast uppdaterad 2022-07-04           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98