In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2014-10-11

 

Johannes Loccenius, av Frédéric Elfver

av Ingemar Svenson

"Månadens litteratur" har oftast behandlat antikvariska böcker. Denna gång blir det en helt ny bok. En bok vilken lämnade tryckeriet för bara några dagar sedan och som presenterades på Uppsala Universitets myntkabinett den 10 oktober, Johannes Loccenius − En skrift om en lärd man i 1600-talets Sverige, av Frédéric Elfver.Loccenius var innehavare av den skytteanska professuren i Uppsala och professor i historia och juridik. 1647 utkom Loccenius med "Antiquitatum Sveo-Gothicarum, cum huius ævi moribus, institutis ac ritibus indigenis pro re nata comparatarum libris tres" en bok som innehåller den första mer sammanhängande beskrivningen av den svenska mynthistorien. Det är också Loccenius bidrag till den svenska numismatiken som den nyutkomna boken fokuserar på.

1647 är mycket tidigt med svenska mått mätt och 50 år före både Petter Dijkmans "Observationer" (1686) och Elias Brenners "Thesaurus" (1691).

Boken som är #12 i serien Svenska Numismatiska Föreningens Smärre Skrifter kan köpas på eller beställas från Svenska Numismatiska Föreningens kansli och kostar 100 kronor exklusive porto.          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98