In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

2020-05-17

 

SNR och det förväntansfulla 1970-talet

Av Lennart Castenhag

I mitten av 1970-talet anses det ha funnits 250.000 myntsamlare i Sverige och det etablerades en mängd föreningar för att ta tillvara myntsamlarnas intressen. Första utgåvan av Tonkins Myntboken kom ut 1970 och mynthandlaren Raouhl Örtendahl gav ut första numret av Myntkontakt 1972. Förväntningarnas decennium är ett passande namn för 1970-talet.

I Tonkins Myntboken från 1972 kan vi läsa att det inte främst är ett samlarmynts ålder som bestämmer priset. Det är tillgång och efterfrågan som är avgörande. Vi måste nog hålla med, men vi kan också tillägga att efterfrågan varierar över tid. De psykologiska faktorerna är inte lätta att förstå sig på i detta sammanhang.

SNR, Sveriges Numismatiska RiksförbundSven Jardestål på 70-talet
  År 1971 etablerades Sigtuna Myntklubb på initiativ av Sven Jardestål (1928-2017). Han blev också klubbens förste ordförande. Sven gav ut en bok om kastpenningar 1979 och året efter gav han ut en bok om moderna lokalmynt.

Idén dök upp hos en grupp myntsamlare i mitten av 1970-talet om att organisera alla myntsamlare i riket efter moderna principer.

Visserligen fanns Svenska Numismatiska Föreningen sedan 1873, och sammanslutningen Myntkabinettets vänner hade funnits sedan 1948 liksom Nordisk Numismatisk Union som hade uppstått 1935, men det fanns mer att göra för att ta tillvara myntsamlarnas intressen i landet, ansåg man. Idén om en övergripande nationell förening tog form, idén om Sveriges Numismatiska Riksförening.

Grunden för denna nya förening lades under ett konstituerande möte i Eskilstuna den 13-14 november 1976 och Sven Jardestål valdes till föreningens ordförande. SNR bildades som en paraplyorganisation för Sveriges myntklubbar och tanken var att SNR också skulle hålla kontakt med utländska numismatiska föreningar. Inför mötet i Eskilstuna 1976 lät man producera nedanstående medalj.

SNRs stilftelsemedalj 1976, utformad av Rune Karlsson.     Bilden lånad från en Internetauktion.


Tillverkning och distribution av medaljen genomfördes av Svenska Medaljgillet i Eskilstuna. Detta företag hade etablerats 1972 av Göran Andersson (1940-2015). Inför varje SNR-årsmöte under de kommande åren skulle en medalj ges ut, och de skulle utformas som myntortsmedaljer, dvs utformningen skulle knyta an till respektive stad där SNR höll sina årsmöten.

SNRs ambitioner var högt ställda. I en annons i Myntkontakt nr 10, 1976, utlovades stöd till de anslutna föreningarna. SNR skulle vara behjälplig med föredrags- och programverksamheten och det utlovades medverkan i den numismatiska utbildningen genom att kurser skulle utformas i samarbete med svenska bildningsförbund.

SNR:s Numismatiska Tidskrift kom ut med ett första nummer 1977. Fram till och med 1882 utkom tidskriften med fyra nummer per år. Totalt gav man ut 21 nummer.

Exempel på ytterligare medaljer utgivna av SNR.     Foto av författaren.SNR gör ett försök att lägga under sig SNF

SNRs ordförande Sven Jardestål var en man med visioner. Många lokala föreningar i Sverige var anslutna till SNR och frågan väcktes huruvida även SNF borde låta sig anslutas. SNF-ordföranden Lars O Lagerqvist var betänksam till förslaget liksom SNF-styrelsen i övrigt. Man ansåg det lämpligt att höra medlemmarnas åsikt i frågan.

Ett extra SNF-årsmöte anordnades på Historiska Museet i Stockholm 1977 och debatten blev livlig. Om detta kan vi läsa i SNT nr 7, 1998, där Torbjörn Sundqvist ger en återblick på de senaste 25 åren. Han beskriver också åren 1973-1978 som ett expansivt skede i SNFs historia.

Omröstningen på Historiska Museet utföll med 75% mot en anslutning. Fem år senare lades SNR ned.Dokumenthistorik
2020-05-17   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98