In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

2017-02-01

 

Jubileumsauktion på medalj Lunds universitet

Daniel Parknäs Örnfelt, Lunds universitet

Plats: Universitetshusets aula, Paradisgatan 2, Lund
Datum: den 11 februari 2017
Tider: 14:00     Registrering för budgivare, visning av medaljer, mingel och korta föredrag av bland andra Ernst Nordin.
15:30     Auktionen inleds, auktionsförrättare är Pia Staël von Holstein - expert från SVT:s Antikrundan.


Eventets hemsida med auktionsregler   Se här >>
Information om medaljen och varför vi anordnar en auktion

Den universitetsanknutna stiftelsen Ebbe Kocks stiftelse beviljade 2013 en ansökan om att ta fram en jubileumsmedalj i samband med att Lunds universitet fyller 350 år. Lunds universitet gav uppdraget att ta fram medaljen till skulptören och formgivaren Ernst Nordin, som 2012 vann Sveriges Riksbanks tävling om nya mynt från 2016. Medaljerna har producerats av Sporrong, som liksom Lunds universitet grundades 1666.

Ernst Nordin beskriver sitt verk på följande sätt: Medaljens frånsida utgår från det gamla sigillet med lejonet som är både strids- och läskunnigt. Medaljens åtsida med magnolian, som en symbol för den ystra och studentikosa våryran vid Lunds universitet, och ugglan, som från sin position övervakar det hela representerar lärdomen och är gudinnan Minervas maskot, samt en stiliserad bild av universitetsbyggnaden på jordglobens norra del, för universitetets internationella betydelse.

Det första exemplaret, en guldpläterad version av jubileumsmedaljen, delades ut som en gåva till H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid universitets årshögtid den 28 januari. Utöver denna har ytterligare 35 numrerade medaljer i silver tagits fram vilka kommer att auktioneras ut den 11 februari kl. 15:30 i Universitetshusets aula.

Medaljen är i finsilver (.999), 66 mm i diameter, 4 mm tjock. Medaljnumret är graverat med I/XXXV, II/XXXV osv.

Behållningen av medaljauktionen går oavkortat till ett forskningsprojekt vid Lunds universitets Historiska museum som syftar till att restaurera och bevara föremål som gömts och glömts mellan korstolarna i Lunds domkyrka från 1300-talet och fram till dess att korstolarna flyttades år 1833. Materialet består bland annat av mynt, speltärningar och handskrivna lappar. Denna månghundraåriga historia kommer sedan att presenteras i en utställning.

Lund universitet har tagit fram jubileumsmedaljer vid flera tidigare jubileum, där vi lyckats lokalisera fyra upplagor: 1668, 1868, 1918 samt 1968.

Inbjudan_till_auktionen.pdf

 


Medaljen är i finsilver (.999), 66 mm i diameter, 4 mm tjock.
Första exemplaret är guldpläterat för H.M. Konung Carl XVI Gustav.
Frånsida
ÅtsidaDe 35 exemplaren är individuellt numrerade på randen

          Senast uppdaterad 2023-02-03           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98