In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

2014-06-14

 

Denarer, Turnoser och Groschen - en introduktion

Av Lennart Castenhag

I slutet av 400-talet blev Frankerriket den stormakt som tog över stora delar av det kollapsade Västroms territorium. Tiden i Frankerriket från slutet av 400-talet till omkring år 700 kallas den merovingiska tiden. Därefter inträdde den karolingiska tiden med Aachen som imperiets administrativa och kulturella centrum. Den siste karolingiske kejsaren, innan rikets delning 843, var Ludvig den fromme. Under hans tid sträckte sig imperiet från Atlanten i väster till floderna Oder och Donau i öster. Ludvig den frommes denarer har påträffats vid utgrävningar i Birka.


Denar, 822 - 40, Ludvig den fromme.
Diameter 20,5 mm   vikt 1,45 g.
HLVDOVVICVS IMP
kejsar Ludvig
XPISTIANA RELIGIO
den kristna religionen
När nordmännen från Danmark och södra Skandinavien bosatte sig i Normandie på 900-talet slog även de denarer. På bilden nedan visas ett sådant mynt. Se likheten med Ludvig den frommes denar, ett litet kors på ena sidan och en tempelgavel på den andra.


Denar, 942-96, Rickard I, Rouen.
Diameter 20,5 mm   vikt 1,11 g.
RICARDVS I
Rikard I
ROTOMAGVS
Rouen
1266 infördes en ny nominal i Frankrike − Gros Tournois. Det gick 12 denarer på en "turnos". Åtsidan hade ett litet kors och två rader med omskrifter. Frånsidan hade något som ska föreställa en stadsbild samt omskrift och en ring med (franska) liljor.


Gros Tournois, 1285-1314, Filip IV "den sköne", Tours.
Diameter 26 mm   vikt 3,92 g.
PHILIPPVS REX
kung Filip
TVRONVS CIVIS
staden Tours
"Turnosen" blev ett populärt mynt även utanför Frankrike och den blev förebild för Groat, Groschen, Gros och Groszy. Bilden nedan visar en "turnos" från Köln, slagen av ärkebiskop Walram von Jülich, 1332-49.


"Turnos" från Köln, 1332-49.
Diameter 26,5 mm   vikt 3,89 g
XPC : VICIT : XPC : REGNAT : XPC : IMPAT
Christus har segrat, härskat och befallt
WALRAM : ARCHIEPES : COLOGNE
Walram, Kölns ärkebiskop
I Prag i Böhmen slog Johan av Luxemburg groschen med "turnosen" som förebild. Groschen från Prag blev särskilt populära i det medeltida Europa eftersom de höll så hög silverhalt. Den sista Pragergroschen slogs 1547, men då var det också slut på den europeiska medeltiden.


Prager Groschen 1310-46
Diameter 27 mm   vikt 3,84 g.
DEI : GRATIA : REX : BOEMIE // IOHANDES : PRIMVS
Med Guds nåde Böhmens kung // Johan I
GROSSI : PRAGENSES
Groschen från Prag


Fotografier av förf.


Dokumenthistorik

2014-06-14   Korrigerat omskriftens tydning för Denar fr Rouen.

2013-09-11   Bättre foto på denar inlagd.

2013-06-03   En första utgåva.          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98