In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv

2018-02-03

 

Incuse

Mynt präglas vanligen så att mönstret uppträder i relief, dvs mönstret "står ut" från bakgrunden. Med incuse avses det omvända vilket kallas försänkt relief (hålrelief). På runstenar gäller vanligen försänkt relief.
 
relief försänkt relief (hålrelief), dvs incuse

På äldre grekiska mynt är det tämligen vanligt att åtsidan har relief och frånsidan har försänkt relief, dvs incuse.

Oktodrakm slagen före år 500 f.v.t. i Trakien
Foto Museum of Fine Arts, BostonIbland kan mynt få incusemönster av misstag på grund av att ena stampen eller bägge stamparna har skadats genom tomslag, dvs överstampen har slagit emot understampen utan att något myntämne har funnits där. Se följande bild.

Double Gros, 1419-1467, hertig Philip III av Flandern
Diameter 31 mm   vikt 3,30 g   myntort Brügge
Referens: Roberts 8336, Boudeau 2260

Myntet är präglat med skadade stampar.
Skadan har uppstått genom tomslag så att delar av mönstret
från den ena stampen har överförts på den andra.Incusemönster kan också uppstå om två mynt pressas samman under högt tryck, vilket inte är så vanligt. Se nedanstående bild som visar ett mynt med incusprägling under den ordinarie präglingen. Incusepräglingen är förtydligad med grön färg. Ett försök till förklaring av vad som kan ha hänt kan du läsa   här >>


Avsiktlig åverkan kan också ge upphov till incusemönster. Se följande bild där någon har försökt "bättra på" ett svagpräglat M i frånsidans omskrift på ett säteröre 1628, Gustav II Adolf.

Säteröre 1628 med "förbättrat" M i årtalet samt streck på ömse sidor om M.
Myntets frånsida visas dels utan och dels med förstoringsglas.Text och grafik av Lennart Castenhag

Foto av författaren där ej annat anges.Dokumenthistorik

2018-02-03   Dokumentet skapat.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98