In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv

2016-11-06

 

Ett hittills okänt Gustav II Adolf halvöre 1628

Av Lennart Castenhag

Vad kan vara mer passande så här på Gustav Adolfsdagen än att presentera ett tidigare okänt halvöre i koppar från 1628. Myntet är inte någon skönhet. Det är illa medfaret och det är dessutom spräckt.

halvöre Säter 1628, Gustav II Adolf
35,4 mm   16,335 g     Ref: Sonesgården nr 256 1/2
 
Rikssköld VII utan voluter med rosor.
Kungakrona 4a.
Inga strömmar i lejonfälten.
N bakvänt?
GVSTAVUS ADOL[ph] D G SVEC GOTH VAN REX M P F
    NOVA i omskriften och breda pilfjädrar
Krona 13  
MM1?
Bakvänt N.
MONETA NOVA CVPRE ( ) DALARENS M DC XXVIII

Motvända sidor

När Christina tillträdde som regeringschef befanns Gustav II Adolfs ettöringar vara för lätta. De fick därför cirkulera som halvören. De ursprungliga halvöringarna smältes ned, men en liten mängd blev kvar i allmogens gömmor. Av den anledningen är dessa mynt inte lika vanliga på samlarmarknaden som Gustav II Adolfs ettöringar.

Christina lät prägla stora tunga ettöringar samt fyrkar. Dessa fyrkar är idag rikligt förekommande på samlarmarknaden. Exempelvis gjordes ett stort skattfynd år 2013 i Vaidavere i Estland. Skattfyndet omfattade 11.104 fyrkar (totalt 110 kg) och de ska enligt uppgift finnas deponerade i universitetet i Dorpat (Tartu)[1].

Klicka för att se halvöringen i ytterligare förstoring.
 
   Foto av författaren


Fotnot

[1]   Andres_Tvauri_:_Copper_coin_hoard_in_Vaidavere_2013.pdfReferens

https://Sonesgarden.se/GIIA-sidan.html          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98