In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

introduktion legendarer antiken
medeltiden
vasatiden kopparmynt
stormaktstiden
silvermynt
stormaktstiden
plåtmynt frihets-
tiden
gustavianska
tiden
1800-tal
1900-tal
legendarerGävlekopiorna

"Gävlekopior" är ett samlingsbegrepp för de förfalskningar som prånglades ut på 1970-talet av företaget Coin Copy i Gävle. Gävlekopior dyker då och då upp på nätauktioner och det är inte alltid som det framgår av annonstexten att det är frågan om förfalskningar. Kanske säljaren inte vet.

Så här ser listan ut med mynt som lämnade Coin Copys verkstad.

    Gustav II Adolfs riksdaler 1617
    Karl XII 4 mark 1700
    Adolf Fredrik 1 riksdaler 1769
    Gustav III 1 riksdaler 1777
    Oskar I 4 riksdaler riksmynt 1856
    Karl XV 4 riksdaler riksmynt 1863

Nedanstående bild är lånad från Myntbloggen.  Foto Ulf Ottosson.

Observera hur frälsarens hand på Gustav II Adolfs riksdaler 1617 av misstag har blivit punsad tre gånger. Denna felaktighet finns med på alla de falska exemplaren. Samma sak gäller stampklumparna framför ögonen på kungens porträtt.


Här visas bilder på fem av Gävlekopiorna. Bilderna har ställts till föreningens förfogande av Roland Falkensson.          Senast uppdaterad 2019-08-09           Copyright © 1996-2019           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98