In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

introduktion legendarer antiken
medeltiden
vasatiden kopparmynt
stormaktstiden
silvermynt
stormaktstiden
plåtmynt frihets-
tiden
gustavianska
tiden
1800-tal
1900-tal
legendarerGävlekopiorna

"Gävlekopior" är ett samlingsbegrepp för de förfalskningar som prånglades ut på 1970-talet av företaget Coin Copy i Gävle. Gävlekopior dyker då och då upp på nätauktioner och det är inte alltid som det framgår av annonstexten att det är frågan om förfalskningar. Kanske säljaren inte vet.

Så här ser listan ut med mynt som lämnade Coin Copys verkstad.

    Gustav II Adolfs riksdaler 1617
    Karl XII 4 mark 1700
    Adolf Fredrik 1 riksdaler 1769
    Gustav III 1 riksdaler 1777
    Oskar I 4 riksdaler riksmynt 1856
    Karl XV 4 riksdaler riksmynt 1863

Nedanstående bild är lånad från Myntbloggen.  Foto Ulf Ottosson.

Observera hur frälsarens hand på Gustav II Adolfs riksdaler 1617 av misstag har blivit punsad tre gånger. Denna felaktighet finns med på alla de falska exemplaren. Samma sak gäller stampklumparna framför ögonen på kungens porträtt.


Mer om riksdalern 1617.


Diameter 45,5 mm.   Vikt: 31,050 g.   Texten KOPIA har föredömligt stämplats in i frånsidans fält.   Foto: Lennart Castenhag.

Om man jämför diameter och vikt med ett äkta exemplar på Uppsala Universitets Myntkabinett (45,35 mm / vikt 31,75 g), framgår att det råder full överensstämmelse. Det är således inte diameter och vikt som avslöjar förfalskningen.

I tidskriften Skandinavisk Numismatik nr 8 1973 kan vi läsa att Axel Olsson i Gävle troligen skulle ha fått hjälp av en auktionsförättare som var verksam i en antikhandel i Stockholm (Gamla Stan). Auktionsförättaren ordnade lösöresauktioner, och även myntauktioner, i stockholmstrakten. Åtminstone vid tre tillfällen har man, under hösten 1973, kunna påvisa att gävlekopior har auktionerats ut av honom.

Enligt samma artikel påstås att Axel Olsson, fram till september 1972, tillverkat 800 exemplar av riksdalern 1617. Huruvida alla dessa har identifierats i dagsläget är oklart, och det finns stor risk för att ett eller annat exemplar av misstag och okunnighet kommer i omlopp på samlarmarknaden.

I händelse av att riksdalern är försedd med kopiemärkning kan den helt lagligt säljas, och priset ligger på några hundralappar.

Ytterligare gävlekopior

Nedanstående bilder av gävlekopior har ställts till föreningens förfogande av Roland Falkensson.Dokumenthistorik
2021-04-02   Ytterligare info om riksdalern 1617
2021-03-26   Ny helbild av riksdalern 1617
2012-07-18   Dokumentet skapat

          Senast uppdaterad 2022-09-20           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98