In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

introduktion legendarer antiken
medeltiden
vasatiden kopparmynt
stormaktstiden
silvermynt
stormaktstiden
plåtmynt frihets-
tiden
gustavianska
tiden
1800-tal
1900-tal
vasatiden

 


Falska mynt från Vasatiden
Gustav Vasa

Gustav Vasas 1/4 gyllen från 1522 är bara känt i ett exemplar, och det myntet finns på KMK. En kopia av det unika myntet såldes på Misab 3, obj 994. Naturligtvis upplyste annonsen om att det var en kopia.  Se här >>

Gustav Vasas stormynt - 1 gyllen från 1528 - är bara känt i några få exemplar, men det finns kopior.  Se här >>

En Fyrk utan årtal, präglad i Stockholm under Gustav Vasa, såldes på Aurum auktion nr 3, obj 142. Fyrken var en samtida förfalskning vilket naturligtvis framgick av annonsen.  Se här >>

En manipulerad Daler 1549 såldes på en nätauktion 2011. Årtalet 1549 är mindre vanligt och misstankar uppstod om att det skulle vara en Daler från 1545 som fått årtalet förändrat. Misstankarna styrks av att sveakronorna i riksskölden är av den typ som förekom 1545. 1549 års sveakronor är högre och smalare.   Se här >>

En falsk nypräglad Åbo-mark 1556 såldes på en brittisk auktion 2022. Dessutom garanterades
myntet som äkta av NGC.   Se här >>

16 öre hörnställd Åbo-klipping 1557   usel kopia utan kopiemärkning.   Se här >>Erik XIV

Klipping 1563 ett "hemmabygge", till salu på auktion 2021 av en välrenomerad firma. Se här >>Hertigarna Johan och Karl

Alla äkta blodsklippingar 8 Mark 1568 tycks härröra från ett enda par stampar. Dessa eftertraktade samlarobjekt kan därför identifieras:

- Åtsidans slutna krona går på högersidan ihop med eklövsbården.
- Mitt på frånsidan, mellan kronorna, är det en dubbelpunsad punkt.

Avgjutningar av äkta mynt har gjorts. Naturligtvis finns de karaktäristiska detaljerna med, men på grund av gjutningen är detaljskärpan sämre och ytan är porig. Det finns också exemplar av gjutna förfalskningar som efterbearbetats och givits ett slitet utseende för att förvilla samlare.

En äkta blodsklipping 8 Mark.  Se här >>

Präglade förfalskningar har gjorts där åtsidans krona ej når eklövsbården. Se  här >>

Ett ytterligare falskt exemplar. Det har präglats efter Brenners skiss, dvs punkter utanför eklövsbården (en missuppfattning). Åtsidans krona når ej heller fram till bården.  Se här >>

Johan III

Detta exemplar av 1 daler 1569 är gjuten och upparbetad. Om den inte vore stämplad med "KOPIE" på randen, skulle det inte vara lätt att se att det är en förfalskning.  Se här >>

4 mark klipping 1571 verkar vara en tämligen vanlig förfalskning, och den dyker upp på auktioner då och då. Se här >>

Den samtida förfalskade 8 öre klipping, 1591 är spännande. Läs mer   << här >>

En falsk Daler 1574 såldes på Nordlinds auktion Bonde 6 under rubriken "fantasimynt".   Se här >>Karl IX

6 Mark 1609. En gjuten kopia.   Se här >>Johan, hertig av Östergötland

Kopior av Johans Riksdalrar tillverkades på 1700- eller 1800-talet och man präglade in årtalet 1615. Vilken förlaga man använt sig av till dessa förfalskningar är inte känt, men det anses idag att under Johans tid slogs Riksdalrar endast år 1617. Skillnaden mellan den falska och den äkta Riksdalern är lätt att se om man tittar på porträtten.

Nedan visas en falsk Riksdaler. Myntet finns på Gustavianum. Årtalet är lite svårt att tyda, men man har tolkat det som 1611. På andra falska exemplar har årtalet tolkats som 1615. Se här >>Sigismund

En falsk Dukat 1594 såldes på Nordlinds auktion Bonde 6 under rubriken "fantasimynt".   Se här >>
Dokumenthistorik

2022-05-30   Kompletterat med falsk mark Åbo 1555.

2021-11-25   Kompletterat med falsk Åbo-klipping 1557.

2021-06-19   Kompletterat med ett ytterligare 4 mark 1571.

2021-06-09   Kompletterat med falsk klipping 1563.

2018-05-26   Kompletterat med klipping 4 mark 1571.

2016-05-06   De falska 8 öre klippingarna 1591 har samlats i ett eget php-dokument.

2014-02-13   Några små kompletteringar

2013-07-19   Dokumtentet skapat

          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98