In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

introduktion legendarer antiken
medeltiden
vasatiden kopparmynt
stormaktstiden
silvermynt
stormaktstiden
plåtmynt frihets-
tiden
gustavianska
tiden
1800-tal
1900-tal
antiken
medeltiden

 


Förfalskningar av mynt
        från antiken och medeltidenFalska mynt från antiken har sedan länge prånglats ut på marknaden men nu verkar det som om även falska medeltidsmynt prånglas ut i ökande utsträckning. I en artikel i SNT 2002 nr 5 beskrev Kenneth Jonsson sin oro över utvecklingen.
Artikeln återges här  in extenso >>

Falska engelska o tyska medeltidsmynt på Ebay maj 2014.   Se här >>

Falska grekiska mynt.   Se här >>

Falska romerska mynt.   Se här >>

Fantasipräglingar av antika mynt.   Se här >>

Falska engelska mynt.   Se här >>

Två falska svenska medeltida penningar.   Se här >>

Falska medeltida småmynt ur Antells samling.  Se här >>

Ragnvald Knaphövdes penning. Ett fantasimynt utfört på 1600- eller 1700-talet för att fylla en lucka i en regentlängd.   Se här >>

Margaretas penning. Ett falsarium utfört av den kände myntförfalskaren
K W Becker på 1800-talet. Becker utgick från en avbildning i Brenner.   Se här >>

Svante Nilsson, kopia av örtug i guld.   Se här >>

Falsk halv örtug Sten Svantesson.   Se här >>

Imitationer av Sturemarken.   Se här >>Referenslitteratur för falska medeltidsmynt:
Svenska Mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt, Lars O Lagerqvist, sid 175 ff.


          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98