In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

introduktion legendarer antiken
medeltiden
vasatiden kopparmynt
stormaktstiden
silvermynt
stormaktstiden
plåtmynt frihets-
tiden
gustavianska
tiden
1800-tal
1900-tal
frihets
tiden

 


Frihetstiden
En bergslagspollett 10 Mark 1721 såldes på en nätauktion. När affären var genomförd uppstod tvivel om huruvida myntet var äkta.  Se här >>

Öre 1722 präglad i ring i slutet av 1800-talet.  Se här >>

En något klumpigt gjord förfalskning av ett  öre 1724.   Se här >>

En kopia av en 1 Mark 1706.  Av bilden framgår att det är en gjuten kopia.  Se här >>

En gjuten kopia av en Riksdaler 1724,.  Att myntet inte är äkta framgår av bilden.  Se här >>

Fem öre 1741  i fel metall med myntmästarmärke HM.   Se här >>

Fem öre 1741  i fel metall med myntmästarmärke GZ (!).   Se här >>

Myntförfalskning skedde i det fördolda på Kungliga Myntet på 1740-talet.  Se här >>

Dukatkopior 1750 utan kopiemärkning. Se här >>

En klumpigt gjord förfalskning av 5 öre 1752.   Se här >>

En klumpigt gjord förfalskning av en  Reichsthaler 1763,  ett besittningsmynt.   Se här >>

          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98