In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

introduktion legendarer antiken
medeltiden
vasatiden kopparmynt
stormaktstiden
silvermynt
stormaktstiden
plåtmynt frihets-
tiden
gustavianska
tiden
1800-tal
1900-tal
plåtmynt

 

Falska plåtmynt


Falska plåtmynt finns det en uppsjö av. De flesta av dessa är avgjutningar och saknar den märkning som upplyser om att det är en kopia.

Vidstående bild visar en miniatyrkopia av en Daler 1715. Den torde knappast kunna förväxlas med en äkta daler. Måtten är 62 x 59 mm.
Foto och fotomontage Lennart Castenhag

         Plåtens kant avslöjar ofta förfalskningar

Se vidstående bild som visar två plåtkanter. Den övre kanten är äkta och visar typiska klippspår. Den undre kanten är falsk och någon har slipat ett bedrägligt längsgående spår för att ge sken av att det är en klippt kant.

Bilden är lånad från Mynttidningen nr 1-1996.
Foto Ulf Ottosson.

         


En klumpigt gjord kopia av en 2 Daler Silvermynt 1667 lades ut till försäljning på en offentlig auktion i januari 2023. Se särskilt kronorna i hörnstämplarna. Plåtens vikt angavs inte i annonsen. Säljaren var hemmahörande i Tallinn, Estland.
Se här >>
mittstämpeln >>
en hörnstämpel >>

En välgjord kopia av 2 Daler Silvermynt 1710 men med helt fel stämplar. Även denna plåt saknar kopiemärkning. Här är det inte heller lätt att avslöja förfalskningen om man inte har tillgång till en bild av kanten. Plåten har storleken 250x217mm vilket är ungefär de mått en sån här dubbeldaler ska ha, och den väger 2.320 gram vilket är aningen för mycket. Rätt vikt är 2.267 gram.
Titta på stämplarna. Ingen av dem är väl rätt?  Se bild >>

En välgjord kopia av 1/2 Daler Silvermynt 1710. Även denna plåt saknar kopiemärkning. Att med ledning av bilder på framsidan och baksidan avslöja förfalskningen är inte lätt, men kanten talar sitt tydliga språk. Plåten har storleken 124x121mm vilket är ungefär de mått en sån här halvdaler ska ha, men den väger 624 gram vilket är för mycket. Rätt vikt är 567 gram.  Se bild >>

En välgjord kopia av 1/2 Daler Silvermynt 1718  utan kopiemärkning >>

En gjuten 4 Daler Silvermynt 1729 utan kopiemärkning >>          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98