In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2023-04-18

Gustav II Adolfs kopparmynt  

och Yngve Almers offertlista nr 10 från 1972

av Lennart Castenhag


Yngve Almers offertlista från år 1972 är ett intressant dokument från en tid då myntsamlandet i Sverige befann sig i ett synnerligen expansivt skede.


Frågesportprogrammet Tiotusenfrågan − Kvitt eller Dubbelt sändes första gången i svensk TV i januari 1957 och blev ett mycket populärt TV-program. En av programmets höjdpunkter var Bertel Tingströms seger över Ernst Nathorst-Böös 1961 i ämnet Svenska mynt. Mötet mellan Tingström och Nathors-Böös blev en utdragen och spännande kamp som satte avtryck i intresset för myntsamlandet i Sverige. Som pensionär doktorerade Tingström 1984 med avhandlingen Sveriges plåtmynt 1644-1776.

Det arbete som Yngve Almer lade ned på sin offertlista 1972 är imponerande mot bakgrund av den tidens tekniska begränsningar. Man kan ana att Almer lade ned många timmars arbete på sin publikation.

En detalj att lyfta fram är Almers sätt att uttrycka konserveringsgrad, och han utökade Appelgrens skala med mellansteg. Om han till exempel ansåg att ett mynt var i bättre skick än klass 1 men i sämre skick än klass 1+, beskrev Almer ett sådant mynt som 1 (+) / 1+. Även uttryck som god 1+ och god 01 användes av Almer.

Att beskriva konserveringsgraden för Gustav II Adolfs runda kopparmynt är en utmaning. Dessa mynt präglades i valsverk, och präglingsvalsarna var mycket dyra att framställa. Av den anledningen användes valsarna ofta lite längre än vad som var tillrådligt − i synnerhet vid myntverket i Säter. Det är därför inte ovanligt att Gustav II Adolfs runda kopparmynt från Säter har bedrövlig präglingskvalitet.

Präglingskvalitet och konserveringsgrad är två skilda begrepp. Konser-veringsgraden är ett mått på det slitage som uppstått under myntets cirkulation. Ett mynt med usel präglingskvalitet och hög konserveringsgrad är således inte lätt att beskriva.

En brist i offertlistan är att Almer inte tar i beaktande kungakronorna på myntens åtsida, men vi ska nog inte döma Almer för hårt. Han följde bara den tradition som etablerades år 1883 då Hallborg och Hartmann gav ut sin publikation Utkast till beskrivning över Gustaf II Adolfs och Christinas kopparmynt. Om Almers offertlista även skulle omfatta kungakronorna, skulle den sannolikt ha blivit alltför omfattande.

I Bobergs auktionskatalog nr 5 från år 1927 dyker begreppet riksvapnets krona upp i en fotnot vilket är ett annat namn för kungakrona. I övrigt används inte det begreppet i auktionskatalog nr 5. Även Boberg anslöts sig således till den tradition som grundlades av Hallborg och Hartmann år 1883.

Genom att inte ta i beaktande åtsidans kungakronor kan märkligheter uppstå i myntens beskrivningar, vilket Johan Otto Wedberg gav uttryck för i sina privata dokument under tidigt 1900-tal.Ytterligare läsning


Björk,
Jan-Olof
Yngve Almer och Offertlista nr 10. December 1972.
Artikeln publicerades i Svensk Numismatisk Tidskrift nr 3, 2023.

Bobergs mynthandel Auktionskatalogerna nr 5, 6, 7, 8, och 9. 1927.
Dessa auktionskataloger utkom i en samlingsvolym år 1971 på initiativ av bokförlaget Rediviva, med förord av Nils Ludvig Rasmusson.

Castenhag, Lennart   1970-talet och myntsamlandet.
Artikeln publicerades på SNF:s hemsida den 22 april 2022.
https://numismatik.se/2nyheter/Kortare_notiser/1970-talets-myntsamlande/notis.php

Castenhag, Lennart   SNR och det förväntansfulla 1970-talet.
Artikeln publicerades på SNF:s hemsida den 17 maj 2020.
https://numismatik.se/2nyheter/Kortare_notiser/SNR-forvantningar/FD.php

Castenhag, Lennart   Förteckning över Gustav II Adolfs kopparmynt.
Ett genomgripande arbete som har genomförts av författaren tillsammans med Anatoly Skripunov, Sankt Petersburg.
https://sonesgarden.se/GIIA-sidan.html

Castenhag, Lennart   Johan Otto Wedberg och Säteröret 1629.
Artikeln publicerades på Sonesgårdens hemsida.
https://sonesgarden.se/Gamla_mynt/Wedberg/Wedberg.html

Castenhag, Lennart   Gustav II Adolfs kopparmynt − ett ämne som fortsätter att fascinera.
Artikeln publicerades på SNF:s hemsida den 10 juli 2021.
https://numismatik.se/2artiklar/GIIA-1630-u-mm/GIIA-1630.php

Delzanno, Roberto   Sveriges myntbok 995-2022. Volym I.
Gustav II Adolfs kopparmynt beskrivs på sidorna 425-453.

Hallborg,
Olof och
Hartmann, Rudolf
Utkast till beskrivning över Gustaf II Adolfs och Christinas kopparmynt.
Publikationen utkom som nr VIII i Svenska Numismatiska Föreningens skriftserie Numismatiska meddelanden 1883.

Lagerqvist, Lars O och
Wisehn, Ian
Bertel Tingström 1912-2004.
Artikeln publicerades i Svensk Numismatisk Tidskrift nr 3, 2004.
https://numismatik.se/pdf/snt32004.pdf

Tingström, Bertel   Svensk numismatisk uppslagsbok.
Tredje upplagan (utvidgad) 1972.


Dokumenthistorik
2023-04-18 Dokumentet skapat          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98