In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

2022-04-22

 

1970-talet och myntsamlandet

Av Lennart Castenhag


På 1970-talet kom myntsamlandet i Sverige in i ett synnerligen expansivt skede. Ahlströms mynthandel hade kommit igång några år dessförinnan och skulle vara tongivande under hela 1970-talet och lång tid därefter. Dessutom hade ett antal numismatiska skriftställare vaknat till liv, exempelvis Bertel Tingström, Archie Tonkin och Raouhl Örtendahl. Därtill kom det viktiga referensverket Sveriges Mynt 1521-1977 (SM-boken) av Ahlström, Almer och Hemmingsson. Symptomatiskt är också att Sveriges Mynthandlares Förening bildades.

I detta förväntansfulla klimat uppstod Sveriges Numismatiska Riksförbund (SNR) i syfte att etablera sig som en paraplyorganisation för alla myntsamlare i Sverige. SNR försökte till och med lägga under sig Svenska Numismatiska Föreningen (SNF) som hade funnits sedan år 1873. Nu lyckades inte det och SNR lades ned i början av 1980-talet.

Håkan Kinnmark och mynten

År 1971 publicerade Håkan Kinnmark Första boken om mynt där de svenska mynten, och i viss mån de utländska mynten, presenteras översiktligt. Kapitlet om de amerikanska mynten är en översättning av en Burton Hobson-text. Vi kan ana att Kinnmark hade ambitionen att nå ut till de breda folklagren. På bokens bakre pärm står nämligen

          boken är värdefull och intressant kompletteringsläsning
          i historieundervisningen i skolorna.

Kinnmarks bok är idag av begränsat värde eftersom kunskapen på området har ökat markant under de senaste femtio åren, men boken har ett värde som tidsdokument då den tydligt speglar de stora förväntningarna under det tidiga 1970-talet.

Kinnmark var ordförande för Göteborgs Numismatiska Förening från år 1948. År 1951 avslutade han sitt ordförandeskap i GNF och startade mynthandeln Moneta AB.  Kinnmark gick ur tiden år 1972.Håkan Kinnmark (1900-1972)
Källa: Göteborgs-Bohusläns porträttgalleri


Dokumenthistorik

2022-04-22   En första utgåva.


          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98