In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2019-11-05

 

En ovanligt tung klipping halvöre Gustav II Adolf

Av Lennart Castenhag

Gustav II Adolf lät prägla kopparklippingar i Säter 1624-1627 och i Nyköping 1625-26. Även i Arboga förekom viss produktion. Från början präglades mynten för hand (hammarprägling) och resultatet blev minst sagt eländigt.

Häromdagen förevisades en kopparklipping för webbredaktionen och händelsen väckte minst sagt förvåning. Enligt präglingen skulle det vara ett halvöre, men vikten visade sig vara drygt 24 gram − nästan dubbla vikten(!).

Av bilden kan vi utläsa följande


  - stampställningen är minus 90 grader
  - myntet är präglat för hand (hammarprägling)
  - någon ram finns inte inpräglad
  - valörsiffran är 1/2
  - kronan på frånsidan är troligen typ I (Ottosson)
  - det går inte att se om årtal är inpräglat på frånsidan.
Försök till bestämning av myntet

Hammarpräglade halvören med krona I präglades endast i Nyköping år 1625. Dessa klippingar finns både med och utan årtal inpräglat.

Om avsikten har varit att det inte skulle finnas årtal på myntet är det typ 18, i annat fall är det typ 19 (Ottosson).

Några ord om produktionsprocessen

Manuellt präglade kopparklippingar framställdes genom att en kopparplåt uthamrades till rätt tjocklek. Därefter skars plåten i lagom breda band som klipptes itu till myntämnen. Avslutningsvis anbringades präglingen.

Slutsats

Enligt myntordningen skulle en kopparettöring 1625 ha en vikt av 28,3 g. Ett halvöre borde således ha vikten 14,1 g. Det aktuella myntet har en vikt av 24,45 g och har därmed en vikt som motsvarar 87% av en ettöring. Anledningen till det är myntets tjocklek. Den kopparplåt ur vilken man skar och klippte myntämnen hade inte hamrats ut tillräckligt. På myntets frånsida finns en antydan till klippspår, och det uppstod sannolikt då kopparbandet klipptes itu till myntämnen.

Den oregelbundna formen på myntet skulle kunna förklaras med att det färdiga myntet har justerats i efterhand för att få någorlunda rätt vikt, men på grund av myntets tjocklek lyckades man inte särskilt bra.

Jämförelser andra mynt

Som jämförelse visas två klippingar halvöre från Nyköping med normal vikt. Bägge dessa mynt är präglade med stamställning noll grader.

Halvöre Nyköping hammarpräglad utan ram och utan årtal.   Typ 18.

Halvöre Nyköping hammarpräglad utan ram, men med årtal.   Typ 19.   Foto J Holmberg.De avbildade mynten härrör från olika privata samlingar. Foto av författaren där ej annat anges.

Referens
Ottosson − Antikörens auktionskatalog nr 16 per den 18 mars 1995.

Ytterligare läsning

Klipping 1-öre med för låg vikt
https://numismatik.se/2artiklar/Klipping_underviktig/KU.php

Klipping 2-öre 1626 omvandlad till 1-öre 1625
SNT 2014:1Dokumenthistorik
2019-11-05   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98